Remote Access'i Yüklemek için Sessiz Yükleyici

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Sessiz kurulum seçeneği, Remote Access Aracısını kullanıcı etkileşimi gerektirmeden birden fazla bilgisayarda yüklemenize imkan tanır.

Kayıt defteri anahtarı dosyanız, Remote Access Aracısı kurulum komutunu yürüttüğünüzde kullanılan değişkenler içerir. Remote Access Aracısının sessiz kurulumu çalıştırmadan önce, kayıt defteri anahtarı dosyasındaki değişkenleri WebEx hizmeti web sitenizdeki uygun bilgilerle değiştirin. Aşağıdaki tabloda, her anahtar için uygun sözdizimini nasıl sağlayabileceğiniz açıklanmaktadır.

Anahtar

Açıklama

"SilentSiteURL"="şirketinizinwebsitesi"

WebEx hizmeti web sitenizin URL'si.

şirketinizinwebsitesi ifadesini WebEx hizmeti web sitenizin URL'si ile değiştirin.

Örneğin, söz dizimi "SilentSiteURL"="xyz.webex.com" olabilir

"GroupID"="0"

Remote Access bilgisayarlarını ayarlamak istediğiniz grubun kimliği.

Davet e-posta iletisinde uygun grup için grup kimliğini bulabilirsiniz. Grup kimliğini almak için Gruplar sayfasına gidin ve grup için E-posta Daveti Gönder simgesini seçin. E-posta davetindeki URL grup kimliğini içerir.

Örneğin, bu https://wbs21sc.webex.com/wbs21sc/sc30/smt.php?AT=ST&UID=0&GID=2680 davet URL'sinde grup kimliği 2680'dir.

Bir kimlik belirtmezseniz, varsayılan grup kimliği 0 olur; bilgisayar Kök grubuna eklenir.

"Name"="bilgisayarınadı"

Bilgisayarın adı.

Bilgisayarın adını, bilgisayara vermek istediğiniz adla değiştirin. Boş bırakırsanız, varsayılan ad uzak bilgisayar için kullanıcı adı olur.

"Alias"="bilgisayarıntakmaadı"

Bilgisayarın takma adı.

Boş bırakırsanız, bilgisayarın takma adı olmayacaktır.

"ProxyUser"="Proxysunucusukullanıcıadı"

Proxy sunucusu kimlik doğrulamanız için kullanıcı adı.

Proxy sunucusu kimlik doğrulaması kullanırsanız, Proxysunucusukullanıcıadı ifadesini proxy sunucusunun kullanıcı adıyla değiştirin.

"ProxyPassword"="Proxysunucusuparolası"

Proxy sunucusu kimlik doğrulamanız için parola.

Proxy sunucusu kimlik doğrulaması kullanırsanız, Proxysunucusuparolası ifadesini proxy sunucusunun parolasıyla değiştirin.

"SystemTrayIcon"="0"

Bilgisayarın görev çubuğunda Remote Access Aracısı simgesinin gösterileceğini mi, yoksa gizleneceğini mi belirler. Remote Access Aracısı simgesini gizlerseniz, Remote Access Aracısı seçenekleri masaüstündeki Başlat > Programlar menüsünde de görüntülenmez.

0 değeri Remote Access Aracısı simgesini gösterir. 1 değeri Remote Access Aracısı simgesini gizler. Varsayılan değer 0'dır.

 


 

Attachments

    Outcomes