Hantera mallar i Meeting Center

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

 

Schemaläggningsmallar för Meeting Center, översikt


En schemaläggningsmall specificerar de flesta inställningarna inför ett schemalagt möte. Om värdar ofta använder samma inställningar för sina möten kan dessa inställningar sparas i en mall. Vid schemaläggning av möten kan värden välja mallen för att slippa ställa in samma alternativ för varje möte.

Det finns två typer av schemaläggningsmallar:

 • Standardmallar för schemaläggning: Tillgängliga för alla värdar. Din WebEx-tjänst inkluderat en uppsättning standardmallar. Du kan även göra värdens personliga mallar tillgängliga som standardmallar.

   

 • Personliga mallar för schemaläggning: En mall som en värd skapar och som endast är tillgänglig för den värden. En värd kan skapa en personlig mall i mötesschemaläggaren med alternativet Spara som mall. Värden kan spara en mall som en standardmall genom att välja Spara som standardmall. Mallen visas då i listan över standardmallar på administrering av webbplatsen.

   

  I listan över standardmallar för Meeting Center-tjänsten kan du:

   

 • Visa eller dölja valfria standardmallar, inklusive de mallar som värdarna har skapat och sparat som standardmallar.

   

 • Göra valfri standardmall till standardmallen för Meeting Center.

   

 • Ta bort en standardmall från din WebEx-webbplats.

   

Visa eller dölj schemaläggningsmallar för Meeting Center


    
Steg 1   Välj Konfiguration > Meeting Center.
Steg 2   Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.
Steg 3   I kolumnen Visa gör du något av följande:
 • Markera kryssrutan för att visa en mall.

 • Avmarkera kryssrutan för att dölja en mall.

Steg 4   Välj Uppdatera webbplatsinställningar.

Ange standardmall för Meeting Center-schemaläggning


    
Steg 1   Välj Konfiguration > Meeting Center.
Steg 2   Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.
Steg 3   I kolumnen Ange som standard väljer du den mall som du vill göra till standardmall.
Steg 4   Välj Uppdatera webbplatsinställningar.

Ta bort schemaläggningsmallar för Meeting Center


Observera


Du kan inte ta bort standardmallen för Meeting Center.    
Steg 1   Välj Konfiguration > Meeting Center.
Steg 2   Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.
Steg 3   Markera kryssrutan till vänster om mallen som du vill ta bort.
Steg 4   Välj Ta bort mall(ar).

 


Attachments

  Outcomes