Visa användarrapporter

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  


         
Steg 1  Välj Rapporter > Allmän > Användarrapport.
Steg 2  Från den nedrullningsbara menyn Tjänst väljer du en tjänst eller Alla.
Steg 3  (Valfritt) För att köra en rapport om ett möte som en specifik användare har varit värd för kan du i fältet Användarnamn ange användarens användarnamn.
Steg 4  Välj start- och slutdatum för rapporten.

Rapportdata är endast tillgänglig för sessioner som har genomförts upp till tre månader före nuvarande datum.

Steg 5  (Valfritt) För at visa en rapport för endast vissa sessionsämnen, ange hela eller delar av ämnesnamnet i rutan Ämne.

Du kan använda jokertecken såsom ? eller * när du anger en textsträng.

Steg 6  För att sortera rapporten via datum, ämne, användarnamn eller starttid väljer du sorteringskriterierna från den nedrullningsbara listan Sortera resultat via.
Steg 7  Välj Visa rapport.
Steg 8  För att exportera rapporten i CSV-format så att den kan importeras i ett kalkylblad eller andra program, gör något eller båda av följande vid Exportera CSV-rapporter:
  • För att exportera Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil, välj Sessionssammanfattning.
  • För att exportera rapporten Deltagaruppgifter för alla sessioner på sidan Sammanfattad användarrapport till en CSV-fil väljer du Deltagaruppgifter.

 


 

Attachments

    Outcomes