Tips och råd om hur du använder ljud

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode

Överväg antalet mötesdeltagare och talare som du behöver vara värd för

Webbplatstyp

Maximalt antal mötesdeltagare

Meeting Center

1 000:

 • Högst 1 000 mötesdeltagare kan ansluta till ljudkonferensen med WebEx-ljud: 500 som använder telefon och 500 som använder dator för att ansluta via internet.

 • Upp till 500 mötesdeltagare kan ansluta till ljudkonferensen när Endast VoIP eller Annan telekonferenstjänst används.

Observera   Om många personer ska tala på mötet eller utbildningsmötet ska du välja WebEx-ljud eller Använd endast VoIP när du schemalägger.

Event Center

3 000:

 • Upp till 3 000 mötesdeltagare kan delta i ljuddelen av händelsen när du använder sändning med ljud. Deltagarna kan lyssna på ljuddelen av mötet i sina högtalare eller headset. Du hittar mer information i Ljudsändning.

 • Högst 1 000 mötesdeltagare kan ansluta till ljudkonferensen med WebEx-ljud: 500 som använder telefon och 500 som använder dator för att ansluta via internet.

 • Upp till 500 mötesdeltagare kan ansluta till ljudkonferensen med Endast VoIP eller Annan telekonferenstjänst.

Observera   Om många personer ska tala vid händelsen ska du välja WebEx-ljud eller Använd endast VoIP när du schemalägger.

Training Center

1 000:

 • Högst 1 000 mötesdeltagare kan ansluta till ljudkonferensen med WebEx-ljud: 500 som använder telefon och 500 som använder dator för att ansluta via internet.

 • Upp till 500 mötesdeltagare kan ansluta till ljudkonferensen med Endast VoIP eller Annan telekonferenstjänst.

Support Center

1 000

Upp till 500 mötesdeltagare kan ansluta till ljudkonferensen med WebEx-telekonferens eller endast VoIP.

Stänga av inträdes- och utträdesaviseringar

Gör så här om du vill stänga av ljudsignaler och namnmeddelanden:

 • När du schemalägger ett möte eller utbildningsmöte ska du gå till Ljudkonferensinställningar > Inträdes- och utträdesljudton och välja Ingen ton.

 • När du schemalägger ett möte ska du klicka på Ändra ljudkonferens (Snabbschemaläggare) eller gå till Ljudkonferens (Avancerad schemaläggare) > Inträdes- och utträdesljudton och välja Ingen ton.

 • Du kan stänga av aviseringar under ett möte. Gå till menyn Mötesdeltagare och ta bort kryssmarkeringen för Inträdes- och utträdesljudton.


Anslut till ljud

När du deltar i mötet, händelsen eller utbildningsmötet kan du ansluta till ljud på ett av följande sätt:

 • Välj Ring mig för att bli uppringd på valfritt nummer, t.ex. din tjänste- eller hemtelefon. Använd det här alternativet för konsekvent och kvalitativ röstöverföring.

 • Välj Jag ringer in om du vill ringa in med din telefon. Klicka på länken för att visa en lista med globala nummer för inringning. Använd det här alternativet för konsekvent och kvalitativ röstöverföring.

 • Välj Ring med dator för att använda din dator med ett headset. Se till att det är anslutet in först. Använd det här alternativet om du inte har ett avgiftsfritt nummer eller föredrar en lägre kostnad än ljud via telefon.

 • Välj Ring upp mitt videosystem, ange adressen till ditt videosystem och klicka på Ring mig.


  Observera


  Det här alternativet är endast tillgängligt i Meeting Center.

Stäng av bakgrundsljud

Om du ansluter till ljudkonferensen med din dator förhindrar du feedback genom att använda hörlurar eller ett datorheadset istället för högtalare.

Om bakgrundsljud, till exempel tangenttryckningar eller en skällande hund, tas upp av din mikrofon uppmanas du att stänga av den.Om du aldrig vill bli informerad om att bakgrundsljud hörs från din mikrofon väljer du Inaktivera upptäckt av bakgrundsljud.

Stänga av eller slå på ditt eget och andras ljud

 • Som mötesdeltagare går du till panelen Mötesdeltagare, väljer Ljud av eller Ljud på för att stänga av eller slå på ljudet för din egen mikrofon.

  När du stänger av eller slår på ditt eget ljud på panelen Mötesdeltagare i Meeting Center eller på ditt headset gäller det både mikrofonen och headsetet.

 • Om du är värd:

  • Gå till menyn Mötesdeltagare och välj Stäng av ljud vid inträde om du vill stänga av ljudet för alla när de ansluter.

  • Gå till menyn Mötesdeltagare och välj Ljud av för alla eller Ljud på för alla om du vill stänga av eller slå på ljudet för alla utom dig.

  • Du stänger av eller slår på ljudet för specifika personer genom att gå till panelen Mötesdeltagare och välja Ljud av eller Ljud på bredvid deras namn.


  Observera


  Meeting Center-användare kan alltid stänga av eller slå på ljudet för sig själva även om Stäng av ljud vid inträde är aktiverat eller värden har stängt av ljudet.


Datorheadset som kan användas

Ett headset med en mikrofon, inklusive USB-headset, fungerar med WebEx om enheten har drivrutiner för operativsystemet. Vi rekommenderar modeller från följande leverantörer:

 • Jabra

 • Logitech

 • Plantronics

 • Seinnheiser

På de flesta modeller från dessa leverantörer går det även att stänga av ljudet från headsetet och panelen Mötesdeltagare i Meeting Center.
Attachments

  Outcomes