Konfigurera verktygsalternativ på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

 

Tillåt användare att hämta WebEx produktivitetsverktyg


Du kan visa sidan Produktivitetsverktyg när värdar loggar in på din WebEx-webbplats. Denna sida informerar värden om tilläggsverktyg som finns tillgängliga på din webbplats. Verktygen som visas beror på alternativen som har tillhandahållits på din WebEx-webbplats.


    
Steg 1   På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Produktivitetsverktyg.
Steg 2   Under Installationsalternativ markerar du kryssrutan Visa sidan Installera produktivitetsverktyg när värden loggar in på webbplatsen.
Steg 3   För att automatiskt uppdatera WebEx produktivitetsverktyg, markera kryssrutan Uppdatera automatiskt produktivitetsverktyg när nya versioner är tillgängliga .
Steg 4   Välj Uppdatera.

Webbplatsinställningar för produktivitetsverktyg

På sidan Produktivitetsverktyg kan du konfigurera installationsalternativ, integrationer, tips för produktivitetsverktyg, Träffas nu, snabbmeddelandeintegrationer och mallar.

Installationsalternativ

Du har följande alternativ:

 • Visa Installera produktivitetsverktyg när värdar loggar in på webbplatsen.

 • Automatiskt uppdatera produktivitetsverktyg när nya versioner är tillgängliga.

Integrationer

Du kan aktivera integrering av produktivitetsverktyg med följande program och system:

 • Microsoft Outlook (Windows och Mac)

 • IBM Lotus Notes

 • Microsoft Office-integrering

 • Microsoft Internet Explorer

 • Genvägsmeny för Microsoft Windows Explorer

 • Följande instant messengers:

  • Microsoft Lync

  • Lotus Sametime

  • Skype

 • Mozilla Firefox

 • Access Anywhere-integrering


OBS!


 • Enskilda funktioner och inställningar som är integrerade i programmen/funktionerna kan inte konfigureras eller döljas. Till exempel, när integreringen av produktivitetsverktygen med Microsoft Outlook har aktiverats kan du inte ändra eller dölja vilka mötesalternativ som visas för värdarna vid schemaläggningen.

 • CMR Hybrid-funktionen har endast stöd för Microsoft Outlook-integreringen för Windows. Inga andra integrationer av produktivitetsverktygen har för närvarande stöd för CMR Hybrid.


Tips om produktivitetsverktygen

Du kan välja att visa tips på de olika sidorna för WebEx produktivitetsverktyg och servicecenter. Standardmeddelanden presenteras för många olika tjänster. Du kan skapa ett meddelande, återgå till standardmeddelandet och till och med inkludera en länk i ditt meddelande.

När du är på en särskild webbplats, t.ex. Meeting Center, ser du tipset högst upp på sidan.

Träffas nu

Du kan ändra följande inställningar:

 • Tillåta användare att delta i ej listade möten.

 • Kräva att värdar godkänner användare som använder Träffas nu för att delta i möten utan lösenord.

 • Verifiera och ange spårningskoder.

Mallar

Den här inställningen tillåter värdar att använda mallar när de schemalägger möten med WebEx produktivitetsverktyg.

Tillåt användare att hämta WebEx Connect eller AIM Pro


   
Steg 1   På den vänstra navigeringsraden, under Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2   Under Sidalternativ markerar du rutan Presence-integrering.
Steg 3   Välj Uppdatera.

Aktivera innehållsdelning med externa integrationer

Du kan aktivera iPad-innehållsdelning och välja om du automatiskt ska tömma användarnas cache för Nyligt delat innehåll. Som standard är kryssrutan inte vald. Användare kan välja om de ska rensa nyligt delade filer.


    
Steg 1   I det vänstra navigeringsfältet väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2   I avsnittet Sidalternativ väljer du Aktivera innehållsdelning med externa integrationer.
Steg 3   Markera motsvarande kryssrutor för alla externa integrationer som du vill tillåta innehållsdelning för.
 • Dropbox
 • Ruta
 • Google Drive
Steg 4   (Valfritt) För att automatiskt tömma Cachen för nyligt delat, markerar du Innehållsdelning – Rensa filer automatiskt efter varje möte.

 


Attachments

  Outcomes