Hantera WebEx-mötesinspelningar

Document created by Cisco Localization Team on Jul 17, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

Sidan Mina inspelade möten låter dig att visa och hantera dina inspelade möten.

 • Möten som du spelar in via möteswebbplatsen listas automatiskt på din sida för Meeting Center > Mina inspelade möten och din sida för Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.

 • Möten som du har spelat in på din dator måste överföras manuellt.

 • Möjligheten att strömma en inspelning är endast tillgänglig för inspelningsfiler som har spelats in via möteswebbplatsen.

 • Om du väljer att aktivera eller inaktivera en inspelning kommer detta att påverka alla publiceringsställen på din WebEx-servicewebbplats.

 

Gör så här om du vill hantera mötesinspelningar:


     
Steg 1    Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2    Gå till Mitt WebEx > Mina filer. Sidan Mina WebEx-filer visas.
Steg 3    Välj fliken Mina inspelningar.
Steg 4    Du kan göra något av följande:                           
AlternativTillvägagångssätt
Ladda upp en mötesinspelning
 1. Välj Lägg till inspelning.

 2. Fyll i formuläret och välj Spara.

Dela en mötesinspelning genom ett e-postmeddelande
 1. Klicka på kuvertikonen för inspelningen som du vill dela.

 2. Fyll i formuläret och välj Skicka.

Redigera information om en mötesinspelning
 1. Välj ikonen Mer (...) för den inspelning som du vill redigera.

 2. Välj Mer (…).

 3. Gör dina ändringar och välj Spara.

Hämta en mötesinspelning
 1. Välj ikonen Mer (...) för den inspelning som du vill hämta.

 2. Välj Hämta. En dialogruta för hämtning visas.

 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Inaktivera en mötesinspelning
 1. Välj ikonen Mer (...) för den inspelning som du vill inaktivera.

 2. Välj Inaktivera. En dialogruta för hämtning visas.

 3. Välj OK.

Omtilldela en mötesinspelning till en annan värd
 1. Välj ikonen Mer (...) för den inspelning som du vill omtilldela.

 2. Välj Omtilldelning. En dialogruta för hämtning visas.

 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort en mötesinspelning
 1. Välj ikonen Mer (...) för den inspelning som du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort.

 3. Välj OK.

Ställa in säkerhetsalternativ och få åtkomst till inställningar för mötesinspelning
 1. Välj ikonen Mer (...) för den inspelning som du vill redigera.

 2. Välj Ändra.

 3. Du kan göra följande i avsnittet Åtkomstinställningar:

  • Ange och bekräfta ett lösenord.

  • Välj Kräv att användarna måste logga in.

  • Välj Förhindra hämtning.


 


Attachments

  Outcomes