Ställ in talarens videoposition vid uppspelning av inspelning

Document created by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

 

Du kan välja var videon med den aktiva talaren ska visas i nedladdade mötesinspelningar i MP4-format. Den här inställningen gäller för mötescenter och MP4-inspelningar. Den här inställningen gäller inte formatet WebEx Advanced Recording Format (ARF).

  

Observera


 

Den här funktionen måste vara aktiverad på din webbplats.

  
  

    
1    Logga in på webbplatsadministrationen.
2    Välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
3    Under avsnittet Webbplatsinställningar väljer du något av följande alternativ för talarens videoposition.  
 •  

  Överlappning överst till höger: Videon visas i det övre högra hörnet och överlappar mötesskärmen.

    

 •  

  Överst till höger: Videon visas i det övre högra hörnet på mötesskärmen utan överlappning.

    

  
 


Attachments

  Outcomes