Aan de slag met WebEx Meeting Center op uw mobiele apparaat

Document created by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Neem deel aan iedere webconferentie via uw tablet of smartphone. Cisco WebEx Meetings werkt met Cisco WebEx Meeting Center, Cisco WebEx Training Center, Cisco WebEx Event Center, Cisco WebEx Meetings Server en Cisco WebEx Meetings.

Een vergadering plannen

Als u een vergadering wilt plannen, moet u eerst de app starten. De drie stippen aan de onderkant van het scherm geven aan in welk scherm u zich bevindt. Veeg naar links of rechts om naar het scherm Mijn vergaderingen te gaan.Tik op om het scherm Vergadering plannen te openen.

Voer een vergaderingnaam in. Voeg een genodigde toe door het e-mailadres in te voeren of tik op om een genodigde in de lijst met contactpersonen van uw apparaat te selecteren. Als u nog een genodigde wilt toevoegen, tikt u op .

Tik op de datum van de vergadering om de datumkiezer te openen. Selecteer de datum en tik op INSTELLEN.

Tik op het tijdstip van de vergadering om de tijdkiezer te openen. Selecteer de tijd en tik op INSTELLEN.

U hebt de vergadering ingesteld. Tik nu in rechterbovenhoek op PLANNEN of STARTEN.

Uw vergadering starten

Op de geplande tijd gaat u naar het scherm Mijn vergaderingen en tikt u in de rechterbovenhoek op .

Deelnemen aan een vergadering

Vanuit een e-mail

Als iemand u heeft uitgenodigd voor een WebEx-vergadering, ontvangt u een uitnodiging met instructies. Klik op de koppeling Deelnemen.

U wordt mogelijk gevraagd om een wachtwoord voor de vergadering. Dit wachtwoord staat in de e-mailuitnodiging.

Vanuit de lijst Mijn vergaderingen

Als u een lijst met vergaderingen wilt bekijken en wilt deelnemen vanuit de lijst, veegt u naar links of rechts om de lijst Mijn vergaderingen te bekijken.

Tik op naast de vergadering waaraan u wilt deelnemen. De vergadering begint vervolgens.Verbinding maken tussen audio en video

Zodra u hebt deelgenomen aan de vergadering, tikt u op om de audio-opties in te stellen. WebEx kan u bellen of u kunt inbellen bij de vergadering. Als uw site daarvoor is geconfigureerd, kunt u bellen via internet.

Als u uw camera wilt inschakelen, tikt u op .

Inhoud delen

Als u documenten en toepassingen wilt delen met deelnemers van de vergadering, deelt u het scherm van uw apparaat en tikt u op .

Als uw site daarvoor is geconfigureerd, kunt u documenten en bestanden vanuit cloudgebaseerde services delen door te tikken op Scherminhoud delen en de service te selecteren waaruit u inhoud wilt delen.
Opmerking


Android-apparaten bieden geen ondersteuning voor het delen vanuit cloudgebaseerde services.


Uw vergadering opnemen

Als u uw vergadering wilt opnemen, tikt u in de rechterbovenhoek op het pictogram Instellingen en tikt u vervolgens op .
Attachments

    Outcomes