Kommentera delat innehåll

Document created by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Tillåt att mötesdeltagare kommenterar på delat innehåll

Värdar kan tillåta att deltagare kommenterar på det delade innehållet.

I menyn Mötesdeltagare väljer du Tilldela privilegier.
Tips


I WebEx Meeting Center kan värden i samband med att mötet schemaläggs ge deltagarna tillåtelse att kommentera på innehåll. Använd den avancerade schemaläggaren.

Visa eller dölja kommentarsverktyget

Om du vill visa kommenteringsverktyget när du delar innehåll går du till Kontrollpanelen överst på skärmen och markerar Kommentera.För att dölja kommentarsverktyget markerar du Kommentera igen.

Skriv eller rita på delat innehåll

Kommentarsverktyget erbjuder följande alternativ för att kommentera innehåll.

Verktyg

Beskrivning

Tillåt att en specifik mötesdeltagare gör kommentarer genom att trycka på höger piltangent och sedan välja mötesdeltagarens namn.

Dra uppmärksamhet till en specifik punkt på skärmen genom att använda en pekare. Pilpekaren innehåller ditt namn .

Tryck på höger piltangent för att välja laserpekare.Lägg till text i delat innehåll.

Ändra textfärg genom att välja först.

Rita raka linjer för att understryka innehåll eller dra uppmärksamhet till det. Dra musen för att rita en linje.

Tryck på höger piltangent för att rita en pil.Ändra linjefärg genom att välja först.

Rita en fyrkant.

Tryck på höger piltangent för att rita en oval, kryssmarkering eller x-markering.Ändra färg genom att välja först.

Rita fritt med pennan.

Tryck på höger piltangent för att rita med en blyertspenna.Ändra färg på bläck eller blyerts genom att klicka på först.

Ändra färg på text, linjer, former och verktyget bläck- eller blyertspenna.

Tryck på höger piltangent för att välja en färg.Ta bort en kommentar genom att välja radergummit och sedan kommentaren.

Återställ senast raderade kommentar.

Spara dina kommentarer.

Styr skrivbordet med muspekaren.

Flytta kommentarer

När flera personer kommenterar på delat innehåll samtidigt kan det hända att kommentarerna överlappar så att det blir svårt att läsa dem.

Microsoft Windows-användare som delar sina skrivbord eller ett program kan flytta runt kommentarer.

Om du vill flytta en kommentar håller du muspekaren över den tills markören ändras till flytta-markören och drar sedan kommentaren till den nya platsen.


Tips


Om du är en presentatör kan du flytta allas kommentarer. Om du är en deltagare kan du flytta dina egna kommentarer.

Attachments

    Outcomes