Cisco WebEx-videokonferenser inom Slack

Document created by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Delta i Cisco WebEx-möten från Slack

Du kan starta eller delta i Cisco WebEx-möten direkt från Slack om du konfigurerar så att ditt team använder Cisco WebEx-appen i Slack. Du kan skicka ett meddelande för att dela länken till ditt personliga WebEx-rum eller en specifik möteslänk till ett senare möte. Du kan också klicka på knappen Ring för att direkt starta ett möte i ditt personliga WebEx-rum. När du klickar på knappen Ring delas länken till det personliga rummet i kanalen. För att använda WebEx med Slack måste du ha ett värdkonto på en giltig Cisco WebEx-webbplats.


Observera


 

Det finns endast stöd för WebEx-webbplatser med version WBS31 och senare. Cisco WebEx Meetings Server-webbplatser stöds inte.

  

Lägg till Cisco WebEx i Slack

Klicka på Lägg till i Slack och följ anvisningarna.   
 
Add to Slack
 
  

Träffas i ditt personliga WebEx-rum

Teamägare och administratörer kan anpassa teamets samtalsinställningar i Slack så att teammedlemmarna alltid använder sina personliga WebEx-rum när de påbörjar direktmöten.

 

        
1    Gå till sidan Teaminställningar
2    Intill Samtal klickar du på Expandera.
3    Se till att Aktivera samtal i Slack är markerat.  

  
4    Välj Cisco WebEx.
5    Klicka på Spara.  

Alla teammedlemmar kan sedan klicka på Samtal i Slack för att starta ett direktmöte i sitt personliga rum i WebEx. Möteslänken visas i Slack-kanalen.

    

  

Konfigurera Slack för att använda Cisco WebEx

Fyll i /webexconfig team [URL till din WebEx-webbplats] för att konfigurera en URL till Cisco WebEx-webbplatsen för ditt team.   

Det är allt. Teammedlemmar kan nu skriva /webex i sina meddelanden för att dela länkar till sina personliga WebEx-rum med andra användare i kanalen.

    

  

Kommandon i Cisco WebEx-appen för Slack

Lägg till WebEx-möteslänkar

   

Använd dessa kommandon i Cisco WebEx-appen för att dela länken till ditt personliga WebEx-rum och möteslänken med ditt team:

  
                    
KommandoBeskrivning
 

/webex

  
 

Delar en länk till ditt personliga WebEx-rum.

  
 

/webex [värd-id till personligt rum]

  
 

Delar en länk till annan värds personliga WebEx-rum.

  
 

/webex [mötesnummer]

  
 

Delar en möteslänk till ett vanligt WebEx-möte.

  
 

/webexhelp

  
 

Visar tillgängliga kommandon för Cisco WebEx-appen.

  

Konfigurera Cisco WebEx-appen

   

Använd dessa kommandon för att konfigurera Cisco WebEx-appen så att den använder din personliga URL eller teamets URL till WebEx-webbplatsen:

  
                 
KommandoBeskrivning
 

/webexconfig

  
 

Visar din personliga och teamets Cisco WebEx-webbplats.

  
 

/webexconfig team [team-URL till WebEx-webbplats]

  

Exempel: /webexconfig team_name teamsite.webex.com

  
 

Anger URL till teamets WebEx-webbplats.

  
 

/webexconfig [URL till personlig WebEx-webbplats]

  

Exempel: /webexconfig minwebbplats.webex.com

  
 

Anger URL till din personliga WebEx-webbplats. När du delar en möteslänk används din personliga URL till WebEx-platsen. Om du inte har konfigurerat någon personlig URL till WebEx-webbplatsen används teamets URL till WebEx-webbplatsen.

  
 

/webexconfig återställning

  
 

Tar bort din personliga URL till WebEx-webbplatsen. I möteslänkar används teamets URL till WebEx-webbplatsen.

  
 

/webexconfig teamåterställning

  
 

Tar bort teamets URL till WebEx-webbplatsen.

  

Kontakta support

Välj hur du vill kontakta Support:
 

Attachments

    Outcomes