Communiceren met deelnemers tijdens een Cisco WebEx-gebeurtenis

Document created by Cisco Localization Team on Aug 23, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Als host van een WebEx-gebeurtenis kunt u met uw deelnemers communiceren door enquêtes te houden, inhoud te delen of naar feedback te vragen om na te gaan of ze uw presentatie begrijpen.

Aandacht bijhouden

U kunt op Aandacht bijhouden klikken om te zien wie uw presentatie bekijkt. Oplettend geeft aan dat de deelnemer uw presentatie bekijkt. Onoplettend geeft aan dat de deelnemer naar een andere toepassing op de computer kijkt.

Enquêtes houden

U kunt een enquête gebruiken om tijdens een gebeurtenis feedback te krijgen van uw deelnemers.

Als u de host van de gebeurtenis bent, bent u ook standaard de enquêtebeheerder. Als host kunt u voor of na aanvang van de gebeurtenis elke deelnemer aanwijzen als de enquêtebeheerder. Dit kan nuttig zijn als u de verantwoordelijkheid van het enquêteren aan iemand anders wilt delegeren of als u een gebeurtenis vroeg moet verlaten.

U kunt voorafgaand aan uw gebeurtenis een enquête maken. Uw deelnemers zullen het waarderen als u dit van tevoren doet, omdat ze tijdens de gebeurtenis dan niet hoeven te wachten tot u een enquête hebt gemaakt. U downloadt de WebEx Poll Questionnaire Editor door u aan te melden bij uw WebEx-account en Event Center > Ondersteuning > Downloads > WebEx Poll Questionnaire Editor te selecteren.

Inhoud delen

Tijdens de gebeurtenis kunt u inhoud delen via het menu Delen en via Bestand delen op de pagina Snel starten.

Mijn scherm

U kunt alles op uw computerscherm delen met uw deelnemers. Als u meerdere beeldschermen op uw computer hebt aangesloten, selecteert u het beeldscherm dat u wilt delen.

Bestand (inclusief video)

U kunt een of meerdere bestanden delen met deelnemers. Als u een bestand wilt selecteren, gaat u naar Delen > Bestand (inclusief video) en selecteert u het bestand dat u met uw deelnemers wilt delen.

Toepassing

U kunt toepassingen op uw computer delen met deelnemers.

Als u een toepassing wilt delen, gaat u naar Delen > Toepassing en selecteert u de toepassing die u wilt delen. Als de te delen toepassing niet is geopend, gaat u naar Andere toepassing om deze te selecteren.

Deel geen toepassingen die op verschillende beeldschermen worden weergegeven als u meerdere beeldschermen hebt aangesloten op uw systeem.

Whiteboard

U kunt een nieuw whiteboard openen om aantekeningen te maken of afbeeldingen te tekenen via de notitietools.

Webbrowser

U kunt uw webbrowser delen met uw deelnemers. Er wordt een nieuw tabblad geopend in uw standaardbrowser en u beheert wat er wordt weergegeven als u op internet navigeert en uw deelnemers u volgen.

Multimedia

U kunt webpagina's en multimedia-inhoud delen en uw deelnemers kunnen hier individueel door navigeren.

Externe computer

Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u een externe computer beheren tijdens uw gebeurtenis. Selecteer een computer en klik op Verbinding maken. U hebt alleen toegang tot een externe computer als de Access Anywhere-agent op uw computer is geïnstalleerd.

Mijn gebeurtenisvenster

U kunt uw gebeurtenisvenster delen met uw deelnemers. Deelnemers krijgen alleen het WebEx-venster op uw computer te zien.

Rechten toewijzen

U kunt aantekeningen toevoegen aan de bestanden en whiteboards die u tijdens een gebeurtenis deelt. Als u uw panelleden en deelnemers de rechten ervoor toewijst, kunnen zij de teksttools en grafische tools gebruiken om items te markeren, aantekeningen toe te voegen en basisafbeeldingen te maken.

Het deelvenster Vraag en antwoord gebruiken

U kunt het deelvenster Vraag en antwoord gebruiken om op een georganiseerde manier vragen van uw deelnemers te beantwoorden. U kunt vragen toewijzen aan specifieke panelleden, vragen privé beantwoorden, prioriteiten stellen en vragen uitstellen of negeren.

Communicatie van deelnemers aanmoedigen

Uw deelnemers kunnen op allerlei manieren met u communiceren. Het is verstandig uw deelnemers aan te moedigen met u te communiceren. Goede feedback is belangrijk.

Feedbacktools

Als u een eenvoudig antwoord wilt, kunt u de feedbacktools gebruiken. Uw deelnemer kan een van de opties in dit menu Feedback kiezen:

Nadat een deelnemer een item uit het menu Feedback heeft gekozen, ziet u de resultaten naast de naam van de deelnemer in het venster Feedbackresultaat. Als host wist u de feedbackresultaten.

Gebruikmaken van Chatten of Hand opsteken

Tijdens een gebeurtenis kunnen uw deelnemers het chatvenster gebruiken om te chatten met u, de panelleden of andere deelnemers (als u ze daarvoor toestemming geeft).

Uw deelnemers kunnen ook gebruikmaken van de knop Hand opsteken in het deelvenster Deelnemers om aan te geven dat ze een vraag of antwoord voor u hebben. Voorbeeld: ';Steek uw hand op als u aan de gebeurtenis van vorig jaar hebt deelgenomen';.

Het deelvenster Vraag en antwoord gebruiken

Uw deelnemers kunnen het deelvenster Vraag en antwoord gebruiken om vragen aan de panelleden te stellen.
Attachments

    Outcomes