Ustawienia w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Ustawienia w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Wyłączanie połączeń VoIP używających sieci komórkowej

   

Jeśli nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń za pośrednictwem sieci komórkowej, możesz wyłączyć połączenia VoIP używające sieci komórkowej.

    
   
1    Na ekranie Ustawienia dotknij opcji Opcje połączeń.    
2    W sekcji Możliwość dzwonienia za pośrednictwem sieci komórkowej dotknij opcji Wyłącz funkcję dzwonienia.     Wyłączenie VoIP w sieciach komórkowych powoduje następujące zmiany:     
 •       

  Usługi telefoniczne w aplikacji Cisco Jabber są wyłączone.

        

 •       

  Nie można nawiązywać ani odbierać połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber.

        

 •       

  Zmniejsza się wykorzystanie baterii.

        

     

Ustawianie wyjścia audio dla wiadomości głosowych

Zanim rozpoczniesz  

Upewnij się, że usługa telefoniczna jest włączona na Twoim koncie.

   
   
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij opcji Audio i wideo.   
2    W sekcji Audio wyłącz opcję Wyłącz głośnik dla wiadomości głosowej.    Wiadomości głosowe będą odtwarzane przez słuchawkę telefonu.

Konfigurowanie trybu niskiej przepustowości

   

Tryb niskiej przepustowości aplikacji Cisco Jabber pozwala zoptymalizować przesyłany dźwięk pod kątem sieci o niskiej przepustowości. Może to podnieść jakość rozmów VoIP.

    

Z pytaniami dotyczącymi konfiguracji systemu należy zwracać się do administratora systemu.

    
Zanim rozpoczniesz   
Musi być spełniony jeden z następujących warunków:   
 •      

  Administrator skonfigurował w systemie obsługę połączeń między urządzeniami używającymi różnych kodeków.     

       

    
    
   
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij opcji Audio i wideo.    
2    W sekcji Audio wyłącz opcję Tryb niskiej przepustowości.     
     
Uwaga             

W przypadku nawiązania połączenia z urządzeniem, które nie obsługuje tego samego kodeka dla sieci o niskiej przepustowości. Może wystąpić jeden z następujących problemów:

       
 •        

  Brak dźwięku.

          

 •        

  Natychmiastowe rozłączenie połączenia.

          

      
      
     

Ustawianie dzwonka

  

Jeśli chcesz ustawić dzwonek inny niż dostępne na urządzeniu iPhone lub iPad, możesz wybrać dzwonki aplikacji Cisco Jabber.

   
   
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Ogólne dotknij pozycji Dźwięki.   
2    Dotknij opcji Dzwonek i wybierz dzwonek. Dzwonek będzie odtwarzany, gdy pojawi się połączenie przychodzące.

Ustawianie opcji połączeń

     
Zanim rozpoczniesz  

Ta procedura ma zastosowanie tylko w przypadku kont z usługami telefonicznymi i włączoną funkcją Dzwoń za pośrednictwem biura.

   
    
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij pozycji Opcje dzwonienia.   
2    Wybierz opcję.            
OpcjaOpis
Voice over IP     

Zawsze nawiązuj połączenia VoIP za pośrednictwem sieci danych telefonii komórkowej lub sieci Wi-Fi.

Głosowa sieć komórkowa     

Połączenia Dzwoń za pośrednictwem biura będą zawsze nawiązywane z użyciem głosowej sieci komórkowej.

      

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń.

Automatyczny wybór     

Pozwala aplikacji Cisco Jabber wybrać połączenie VoIP lub głosową sieć komórkową w zależności od połączenia sieciowego.

       

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń.

3    Jeśli wybierzesz opcję Głosowa sieć komórkowa lub Automatyczny wybór, upewnij się, że w sekcji Numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura znajduje się poprawny numer połączenia zwrotnego (zwykle jest to numer Twojego telefonu komórkowego).

Ustawianie opcji dźwięku lub wibracji

 

W tej i następnych wersjach aplikacji Cisco Jabber usunięto następujące opcje dźwięku i wibracji.

  
 •  

  Wycisz dźwięki aplikacji Jabber podczas połączenia

    

 •  

  Wyłącz wibracje podczas połączenia

    

  

Aplikacja Cisco Jabber używa do obsługi opcji dźwięku i wibracji tylko interfejsu CallKit urządzeń iPhone i iPad. Dlatego działanie powiadomień o połączeniach przychodzących zależy od ustawień urządzenia iPhone lub iPad.

  

Opcje dźwięku i wibracji aplikacji Cisco Jabber można włączyć lub wyłączyć bezpośrednio w ustawieniach urządzenia iPhone lub iPad.

  
    
1    Na ekranie głównym dotknij opcji Ustawienia, a następnie opcji Dźwięki.
2    Dotknij opcji Vibrate on Ring (Wibracja, gdy dzwoni), aby włączyć lub wyłączyć wibracje, gdy telefon dzwoni.
3    Dotknij opcji Vibrate on Silent (Wibracja, gdy wyciszony), aby włączyć lub wyłączyć wibracje, gdy telefon jest w trybie cichym.

Odświeżanie konfiguracji aplikacji Jabber

 

Wcześniejsze wersje aplikacji Jabber pobierają aktualizacje konfiguracji tylko z serwera podczas logowania.

  

W tej i następnych wersjach po zalogowaniu się pierwszy raz aplikacja Jabber łączy się z każdym serwerem w celu pobrania aktualizacji konfiguracji. Podczas logowania się drugi raz aplikacja Jabber pobiera aktualizacje konfiguracji z buforowanych danych zapisanych na urządzeniu. Aktualizacje konfiguracji są wymieniane między urządzeniem a serwerami co 8 godzin.

  

W dowolnej chwili można ręcznie odświeżyć konfigurację, wykonując następująca procedurę

  
   
1    Przejdź do opcji Ustawienia i dotknij opcji Informacje.
2    Dotknij trzema palcami trzy razy puste miejsce na ekranie Informacje.

Twój iPhone zawibruje i odświeży aktualizacje konfiguracji.

Dodawanie alternatywnego numeru połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura

  

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń. Numerem połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura jest zwykle Twój numer telefonu komórkowego.

   
     
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij pozycji Opcje dzwonienia.   
2    W sekcji Numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura dotknij opcji Użyj numeru dodatkowego.   
3    Wpisz dodatkowy numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura.
4    Dotknij przycisku Zapisz.   

Konfigurowanie konta poczty głosowej

Zanim rozpoczniesz  

Informacje o swoim koncie uzyskasz od administratora systemu. W przypadku kont poczty głosowej potrzebne są: nazwa użytkownika, hasło, adres serwera i czasem numer portu.

   
    
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Konta dotknij opcji Poczta głosowa.   
2    Wprowadź informacje o koncie uzyskane od administratora systemu.
3    Dotknij przycisku Zapisz.   

Wyświetl informacje i oświadczenia

    
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc dotknij opcji Informacje.   
2    Dotknij pozycji Informacje i oświadczenia.   
3    Dotknij jednej z następujących opcji, aby zobaczyć informacje na dany temat:
 • Informacje dotyczące numerów alarmowych
 • Informacje o licencjach open source
 • Informacje o raportowaniu problemów
 • Informacje o silnym szyfrowaniu
 • Śledzenie użytkowania i błędów

Wyślij opinię do firmy Cisco

Zanim rozpoczniesz  
 •     

  Skonfiguruj aplikację poczty e-mail na swoim urządzeniu.

      

 •     

  Poproś administratora systemu o podanie adresu e-mail do zgłaszania problemów.

      

   
     
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc.   
2    W sekcji Pomoc dotknij opcji Wyślij opinię do firmy Cisco.         

Zostanie otwarty ekran nowej wiadomości w aplikacji e-mail.

    
3    Wpisz swoją opinię.
4    Dotknij przycisku Wyślij.   

Wyświetlanie podręczników użytkownika

   
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc dotknij opcji Podręczniki użytkownika.   
2    Dotknij, by wyświetlić następujące materiały.            
OpcjaOpis
Szybki start — filmy      

Film przedstawiający funkcje i zalety aplikacji Cisco Jabber.            

Skrócona instrukcja obsługi      

Instrukcje pokazujące, jak zalogować się pierwszy raz w aplikacji Cisco Jabber i używać jej najważniejszych funkcji.

Podręcznik użytkownika      

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Cisco Jabber.            

Wysyłanie raportu o problemach

Zanim rozpoczniesz   

    

 •      

  Skonfiguruj aplikację poczty e-mail na swoim urządzeniu.

       

 •      

  Poproś administratora systemu o podanie adresu e-mail do zgłaszania problemów.

       

    
      
1    Na ekranie Ustawienia w sekcji Pomoc dotknij opcji Raportowanie problemów.    
2    Dotknij opcji Rejestrowanie szczegółowe, aby ją włączyć.
3    Odtwórz czynności powodujące powstanie problemu.
4    Dotknij opcji Wyślij wiadomość e-mail z raportem o problemach.     

Aplikacja Cisco Jabber otworzy w aplikacji e-mail ekran nowej wiadomości z wypełnionym polem tematu i załączonymi plikami dziennika.

     
5    W treści wiadomości e-mail podaj opis problemu, a następnie wyślij wiadomość do administratora systemu.     
Wskazówka                        
     
Co zrobić dalej

   

Ważne:    

Aby zmniejszyć wykorzystanie baterii i miejsca w pamięci, dotknij opcji Rejestrowanie szczegółowe w celu jej wyłączenia, gdy nie jest już potrzebna.

        
    

Tworzenie kart niestandardowych HTML

W aplikacji Jabber możesz tworzyć karty niestandardowe HTML. Będą one widoczne w oknie ustawień i w oknie Karty niestandardowe. Dotknięcie tych kart w oknie ustawień powoduje przejście do docelowego adresu URL wewnątrz aplikacji Jabber. Również administratorzy mogą dodawać karty niestandardowe. Można dodać co najwyżej 10 kart niestandardowych. Jeśli administrator utworzył 10 kart niestandardowych, nie możesz dodać żadnej własnej. Nie możesz też usunąć żadnej z kart dodanych przez administratora.
       
1    Dotknij swojego zdjęcia profilowego, a następnie opcji Ustawienia > Karty niestandardowe.    
2    Dotknij opcji Dodaj kartę niestandardową.    
3    W odpowiednich polach wpisz nazwę i adres URL strony.
4    Dotknij przycisku Dodaj.    
5    Aby usunąć kartę niestandardową, w oknie Karty niestandardowe dotknij opcji Edytuj.    
6    Dotknij ikony -- znajdującej się obok karty, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji Usuń.    

Przekierowywanie połączeń

Aplikacja Jabber umożliwia przekierowywanie połączeń.

Aby skonfigurować Przekierowywanie połączeń:   

    
   
1    Przejdź do opcji Ustawienia > Połączenie > Przekierowywanie połączeń.    
2    Do wyboru są następujące opcje przekierowywania połączeń przychodzących:     
 •       

  Nie przekazuj połączeń

        

 •       

  Poczta głosowa     

        

 •       

  Komórkowy

        

 •       

  Domowy

        

 •       

  Dostosuj — dotknięcie tej opcji umożliwia przekierowanie połączeń na numer dodatkowy.

         

  Wpisz numer razem z numerem kierunkowym kraju i regionu.

       

     
 

Attachments

  Outcomes