ควบคุมรายชื่อที่สามารถโต้ตอบกับคุณได้

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

การปรับใช้ Cisco Jabber บางแบบจะอนุญาตให้คุณควบคุมรายชื่อที่สามารถโต้ตอบกับคุณได้ ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทของคุณ

      
1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) แล้วไปที่ Options (ตัวเลือก)
2    เลือกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว)
3    เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในส่วน Inside my company (ภายในบริษัทของฉัน):
          
ตัวเลือก คำอธิบาย
อนุญาตทุกคนผู้ติดต่อทุกคนในบริษัทของคุณสามารถดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณได้
บล็อกทุกคนผู้ติดต่อทุกคนในบริษัทของคุณไม่สามารถดูสถานะความพร้อมของคุณหรือส่งข้อความหาคุณได้

คุณสามารถเลือกบล็อกทุกคน จากนั้นเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับผู้ติดต่อเฉพาะในรายการอนุญาตของคุณได้

ตัวเลือกนี้ไม่ได้บล็อกผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

4    เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในส่วน Outside my company (ภายนอกบริษัทของฉัน):
          
ตัวเลือก คำอธิบาย
แจ้งพร้อมท์กับฉันตลอดเวลาCisco Jabber จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนนอกบริษัทเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ ทุกครั้งที่มีการเตือนจากไคลเอ็นต์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้:
 • อนุญาต - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ

   

 • บล็อก - ไม่ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายการบล็อกของคุณ

   

 • เพิ่มเข้าในรายชื่อผู้ติดต่อของฉัน - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

   

บล็อกทุกคนผู้ติดต่อทุกคนที่อยู่นอกบริษัทไม่สามารถดูสถานะความพร้อมของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณ

คุณสามารถเลือกบล็อกทุกคน จากนั้นเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับผู้ติดต่อเฉพาะในรายการอนุญาตของคุณได้

ตัวเลือกนี้ไม่ได้บล็อกผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

5    เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก OK (ตกลง)
 


Attachments

  Outcomes