Zmienianie hasła do konta wiadomości błyskawicznych

Document created by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

Hasło do konta wiadomości błyskawicznych można zmienić bez konieczności wylogowania i ponownego zalogowania w aplikacji Jabber po tej zmianie. Po zastosowaniu nowego hasła można kontynuować normalne używanie aplikacji Jabber.

      
1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.
2    Wybierz kartę Konta.
3    Wybierz opcję Wiadomości błyskawiczne i zmień hasło w polu Hasło.
 


Attachments

    Outcomes