Instellingen in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Document created by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Instellingen in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

VoIP-gesprek via mobiel netwerk uitschakelen

   

Als u geen gesprekken wilt ontvangen of plaatsen via het mobiele netwerk, kunt u het VoIP-gesprek via mobiel netwerk uitschakelen.

    
   
1    Tik op het scherm Instellingen op Belopties.    
2    Tik onder Mogelijkheid om via mobiel netwerk te bellen op de functie Belfunctie uitschakelen.     Als u VoIP via mobiele netwerken uitschakelt, leidt dat tot de volgende wijzigingen:     
 •       

  Telefoonservices worden uitgeschakeld in Cisco Jabber.

        

 •       

  U kunt geen VoIP-gesprekken meer plaatsen vanuit Cisco Jabber of inkomende gesprekken ontvangen.

        

 •       

  Het accugebruik wordt beperkt.

        

     

Audio-uitvoer instellen voor spraakberichten

Voordat u begint  

Zorg ervoor dat de telefoonservice is ingeschakeld voor uw account.

   
   
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Bellen op Audio en video.   
2    Schakel onder Audio de optie Luidspreker voor spraakberichten uitschakelen uit.    Telkens als u een spraakbericht afspeelt, wordt het afgespeeld via de ontvanger van uw telefoon.

Modus voor lage bandbreedte instellen

   

Cisco Jabber gebruikt de modus voor lage bandbreedte om de audio voor netwerken met lage bandbreedte te optimaliseren. Dit kan de gesprekskwaliteit voor VoIP-gesprekken verhogen.

    

Neem contact op met de systeembeheerder als u vragen hebt over de manier waarop uw systeem is ingesteld.

    
Voordat u begint   
Zorg dat aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:   
 •      

  Uw beheerder stelt het systeem in voor het verwerken van gesprekken tussen apparaten die verschillende codecs gebruiken.     

       

    
    
   
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Bellen op Audio en video.    
2    Schakel in de groep Audio de optie Lage bandbreedte uit.     
     
Opmerking             

Als u een apparaat belt dat niet dezelfde codec voor lage bandbreedte ondersteunt, kunt u een van de volgende problemen ervaren:

       
 •        

  U kunt geen audio horen.

          

 •        

  De verbinding wordt direct verbroken.

          

      
      
     

Een beltoon instellen

  

Als u een andere beltoon wilt instellen dan beschikbaar is op uw iPhone of iPad, kunt u de Cisco Jabber-beltonen instellen.

   
   
1    Tik in het scherm Instellingen onder Algemeen op Geluiden.   
2    Tik op Beltoon en selecteer de beltoon van uw keuze. De beltoon klinkt wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

Belopties instellen

     
Voordat u begint  

Deze procedure is alleen van toepassing op telefoonservicesaccounts waarvoor Dial Via Office (DVO) is ingeschakeld.

   
    
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Bellen op Belopties.   
2    Selecteer een optie.            
OptieBeschrijving
Voice over IP     

Plaats VoIP-gesprekken altijd via mobiele gegevensnetwerken of Wi-Fi-netwerken.

Mobiel spraaknetwerk     

Plaats DVO-oproepen altijd via het mobiele spraaknetwerk voor uw apparaat.

      

Wanneer u DVO gebruikt, belt het telefoonsysteem van het bedrijf u terug om alle gesprekken te starten.

Automatisch selecteren     

Laat Cisco Jabber kiezen tussen het VoIP-netwerk of het mobiele spraaknetwerk op basis van netwerkverbinding.

       

Wanneer u DVO gebruikt, belt het telefoonsysteem van het bedrijf u terug om alle gesprekken te starten.

3    Als u Mobiel spraaknetwerk of Automatisch selecteren selecteert, moet u controleren of bij 'DVO-terugbelnummer' het juiste terugbelnummer is aangegeven (doorgaans uw mobiele telefoonnummer).

Instellen van opties voor geluid of trillen

 

Vanaf deze versie worden de volgende opties voor geluid en trillen verwijderd uit Cisco Jabber.

  
 •  

  Jabber-geluiden dempen tijdens een gesprek

    

 •  

  Trillen uitschakelen tijdens een gesprek

    

  

Cisco Jabber gebruikt voor geluids- en trilopties alleen CallKit geleverd door iPhone en iPad. De instellingen van de iPhone en iPad bepalen daarom of er meldingen worden gegeven bij inkomende oproepen.

  

Als u de geluids- of trilopties wilt in- of uitschakelen in Cisco Jabber, kunt u dit rechtstreeks vanaf uw iPhone of iPad doen.

  
    
1    Tik in het startscherm op Instellingen en daarna op Geluiden.
2    Tik op Trillen bij overgaan om de functie in of uit te schakelen wanneer de telefoon overgaat.
3    Tik op Trillen bij stille modus om de functie in of uit te schakelen wanneer de telefoon in stille modus is.

Vernieuwen van Jabber-configuratie

 

In eerdere versies haalde Jabber alleen configuratie-updates binnen van de server tijdens het aanmelden.

  

Vanaf deze versie maakt Jabber nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld verbinding met elke server om configuratie-updates op te halen. Tijdens uw tweede aanmelding haalt Jabber de configuratie-updates op van de in de cache opgeslagen gegevens op uw apparaat. De configuratie-updates worden uitgewisseld tussen uw apparaat en de servers met een tijdsinterval van 8 uur.

  

Als u echter de configuratie-updates handmatig wilt uitvoeren wanneer u dat wilt, kunt u de volgende procedure volgen:

  
   
1    Ga naar Instellingen en tik op Info.
2    Tik drie keer met drie vingers op de lege ruimte van het Info-scherm.

De iPhone trilt en ververst de configuratie-updates.

Een alternatief DVO-terugbelnummer toevoegen

  

Wanneer u DVO gebruikt, belt het telefoonsysteem van het bedrijf u terug om alle gesprekken te starten. Het DVO-terugbelnummer is doorgaans uw mobiele telefoonnummer.

   
     
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Bellen op Belopties.   
2    Tik in het gedeelte DVO-terugbelnummer op Ander nummer opgeven.   
3    Voer het alternatieve DVO-terugbelnummer in.
4    Tik op Opslaan.   

Een voicemailaccount instellen

Voordat u begint  

Vraag de systeembeheerder naar uw accountgegevens. Bij voicemailaccounts moet u een gebruikersnaam, wachtwoord, serveradres en in sommige gevallen een poort opgeven.

   
    
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Accounts op Voicemail.   
2    Voer de accountgegevens in die u van de systeembeheerder hebt gekregen.
3    Tik op Opslaan.   

Meldingen en vrijwaringen weergeven

    
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Help op Info.   
2    Tik op Meldingen en vrijwaringen.   
3    Tik op een van de volgende opties om de gerelateerde inhoud te bekijken:
 • Melding voor noodnummer
 • Melding voor Open Source
 • Melding - probleemrapportage
 • Melding voor sterke codering
 • Gebruiks- en fouttracering

Feedback naar Cisco verzenden

Voordat u begint  
 •     

  Stel op uw apparaat een e-mailtoepassing in.

      

 •     

  Vraag de systeembeheerder om het e-mailadres waarnaar probleemrapporten moeten worden verzonden.

      

   
     
1    Op het scherm Instellingen onder Help.   
2    Tik onder Help op Feedback naar Cisco verzenden.         

Uw e-mailtoepassing wordt geopend met een nieuw bericht.

    
3    Voer uw feedback in.
4    Tik op Verzenden.   

Gebruikershandleidingen bekijken

   
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Help op Gebruikershandleidingen.   
2    Tik om de volgende inhoud weer te geven.            
OptieBeschrijving
Snelstartvideo's      

Videotour van de functies en voordelen van Cisco Jabber.            

Snelstartgids      

Instructies om u te helpen als u zich voor het eerst bij Cisco Jabber aanmeldt en bij het gebruik van enkele belangrijke functies.

Gebruikershandleiding      

Gedetailleerde instructies voor het gebruik van Cisco Jabber.            

Probleemrapport verzenden

Voordat u begint   

    

 •      

  Stel op uw apparaat een e-mailtoepassing in.

       

 •      

  Vraag de systeembeheerder om het e-mailadres waarnaar probleemrapporten moeten worden verzonden.

       

    
      
1    Tik in het scherm Instellingen in de groep Help op Probleemrapport.    
2    Tik op Uitgebreide registratie om deze optie in te schakelen.
3    Reproduceer uw probleem.
4    Tik op Probleemrapport verzenden.     

Cisco Jabber opent uw e-mailtoepassing met een nieuw bericht met een vooraf ingevulde onderwerpregel en bijgevoegde logbestanden.

     
5    Typ een beschrijving van het probleem in de berichttekst van het e-mailbericht en stuur het naar de systeembeheerder.     
Tip                        
     
De volgende stappen

   

Belangrijk:    

Tik op Uitgebreide registratie om deze optie na gebruik weer uit te schakelen en zo minder accustroom en opslagruimte te verbruiken.

        
    

Aangepaste HTML-tabbladen maken

In Jabber kunt u aangepaste HTML-tabbladen maken. Deze tabbladen worden weergegeven in het instellingenvenster en in het venster Aangepaste tabbladen. Als u vanuit het instellingenvenster op deze tabbladen tikt, wordt u doorgeleid naar het bestemmingsadres (URL) in Jabber. Beheerders kunnen ook aangepaste tabbladen toevoegen. U kunt maximaal 10 aangepaste tabbladen toevoegen. Als de beheerder tien aangepaste tabbladen heeft gemaakt, kunt u geen extra aangepaste tabbladen meer toevoegen. U kunt de aangepaste tabbladen die uw beheerder heeft toegevoegd ook niet verwijderen.
       
1    Tik op uw profielfoto en tik vervolgens op Instellingen > Aangepaste tabbladen.    
2    Tik op Aangepast tabblad toevoegen.    
3    Voer de paginanaam en de URL in de daarvoor bestemde velden in.
4    Tik op Toevoegen.    
5    Als u een aangepast tabblad wilt verwijderen, tikt u in het venster Aangepaste tabbladen op Bewerken.    
6    Tik op het pictogram -- naast het aangepaste tabblad dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op Verwijderen.    

Gesprekken doorschakelen

Jabber ondersteunt de optie voor het doorschakelen van gesprekken.

Zo stelt u Gesprekken doorschakelen in:   

    
   
1    Ga naar Instellingen > Bellen > Gesprekken doorschakelen.    
2    U hebt de volgende opties voor het doorschakelen van uw binnenkomende gesprekken:     
 •       

  Gesprekken niet doorschakelen

        

 •       

  Voicemail     

        

 •       

  Mobiel

        

 •       

  Start

        

 •       

  Aanpassen: tik op deze optie als u gesprekken naar een ander nummer wilt doorschakelen.

         

  Voer het nummer in, inclusief het landnummer en het netnummer.

       

     
 

Attachments

  Outcomes