Czat w aplikacji Cisco Jabber for iPhone and iPad 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Czat w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Dzwonienie podczas sesji czatu

    
1    Podczas rozmowy na czacie dotknij ikony na iPhonie albo na iPadzie.
2    Dotknij opcji Połącz na iPhonie.
3    Wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.

Rozpoczynanie spotkania WebEx podczas sesji czatu

   
1    Podczas rozmowy na czacie dotknij ikony na iPhonie albo na iPadzie.
2    Dotknij opcji na iPhonie.

Przesyłanie pliku podczas sesji czatu

Jeśli administrator systemu włączył tę funkcję, podczas sesji czatu możesz rozpocząć przesyłanie pliku.

     
1    Wybierz przycisk w oknie czatu.
2    Wybierz typ pliku z podanych opcji.
3    Wybierz plik z urządzenia.

Możesz wybrać plik zapisany w pamięci urządzenia albo zrobić zdjęcie lub nagrać film do przesłania.

4    Zaczekaj na zakończenie przesyłania pliku.

Odbieranie przesłanego pliku podczas sesji czatu

Jeśli administrator systemu włączył przesyłanie plików, możesz odbierać pliki od uczestników czatu.

   
1    Gdy zostanie wyświetlone pytanie, wybierz opcję Akceptuję.
2    Zaczekaj na zakończenie przesyłania pliku.

Rozpoczynanie czatu grupowego

  

Czat grupowy umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wielu kontaktów naraz. Czaty grupowe nie są trwałe — możesz za ich pomocą komunikować się z wieloma osobami naraz, ale historia tych czatów nie jest zapisywana.   

   

Maksymalna liczba uczestników czatu grupowego to 200 osób. Aplikacja Jabber wyświetla powiadomienie po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników.  

   
      
1    Czat grupowy można rozpocząć albo na ekranie Czaty, albo otwierając okno czatu z jednym z uczestników. Aby rozpocząć czat grupowy z osobami należącymi do jednej grupy na liście kontaktów, naciśnij i przytrzymaj nagłówek grupy.    
2    Jeśli masz otwarte okno czatu, możesz dodać uczestników, dotykając opcji , a następnie opcji . Jeśli masz otwarty ekran Czaty, dotknij pozycji .          
3    W polu Do: wpisz nazwę kontaktu, który chcesz dodać do czatu grupowego.    
4    Dotknij opcji Temat, aby wpisać temat czatu grupowego.    
5    Dotknij opcji Gotowe.    

Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowych

     
1    Na liście kontaktów naciśnij i przytrzymaj nagłówek grupy, z którą chcesz rozpocząć czat.
2    Dotknij opcji Wyślij wiadomość rozgłoszeniową. Zostanie wyświetlone okno Wyślij wiadomość rozgłoszeniową.
3    Wprowadź wiadomość w polu tekstowym. Jeśli chcesz dodać więcej osób, możesz je wyszukać w polu Do, a następnie dodać. Możesz też usunąć z pola Do osoby, do których nie chcesz wysłać wiadomości rozgłoszeniowej.
4    Dotknij przycisku Wyślij.

Wyświetlanie obrazów w oknie czatu

   

Aplikacja Jabber umożliwia wysyłanie plików gif, jpeg, jpg oraz png podczas czatu. Obrazy są wyświetlane w oknie czatu aplikacji Jabber. Dotknięcie i przytrzymanie obrazu daje dostęp do dodatkowych opcji. Wysłane na czacie pliki gif są automatycznie odtwarzane w zapętleniu.   

    
     
1    Aby wysłać zdjęcia i filmy, w oknie czatu dotknij ikony .        
2    Wybierz obraz lub film, korzystając z następujących opcji:          
 • Kamera     
 • Zdjęcie     
 • Wideo     
 • Plik     
 • Pliki w pamięci podręcznej     
     
3    Aby skompresować plik przed wysłaniem, dotknij opcji Kompresuj.    
4    Dotknij przycisku Wyślij.    

Zapisywanie rozmów na czacie

   

Aplikacja Jabber przechowuje w historii maksymalnie 20 rozmów. Są one dostępne nawet po ponownym uruchomieniu aplikacji Jabber dla urządzeń iPad i iPhone. Dotknij karty Czaty i wybierz dowolny czat z listy, aby go wyświetlić.   

    
   
1    Aby zapisać listę czatów, otwórz Ustawienia > Wyświetlanie.    
2    Włącz opcję Automatycznie zapisuj listę czatów. Lista czatów będzie dostępna do momentu zresetowania aplikacji Jabber lub wyczyszczenia jej danych.    

Wysyłanie animowanych emotikon

   

Aplikacja Jabber ma teraz 18 animowanych emotikon. Aby wysyłać i odbierać animowane emotikony, obaj komunikujący się użytkownicy muszą mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Jabber. Jeśli jeden z użytkowników nie ma najnowszej wersji aplikacji Jabber, animowane emotikony będą wyświetlane w oknie czatu na jego urządzeniu jako ciągi znaków.

  

Animowanej emotikony nie można wysłać razem z tekstem. Wysyłana emotikona jest trzy razy większa od normalnej. Animowane emotikony można wysyłać również za pomocą kodów tekstowych. Na przykład w celu wysłania animowanej emotikony LOL wpisz (laughoutloud).

  

Dostępne są następujące kody tekstowe do wysyłania animowanych emotikon:

  
 •  

  (wavehand)

    

 •  

  (tearsofjoy)

    

 •  

  (smileofsatisfaction)

    

 •  

  (sadwithtears)

    

 •  

  (angryface)

    

 •  

  (beingcool)

    

 •  

  (beingcrazy)

    

 •  

  (cryoutloud)

    

 •  

  (claphands)

    

 •  

  (raiseeyebrows)

    

 •  

  (burstintotears)

    

 •  

  (feelingawkward)

    

 •  

  (speechless)

    

  

Aby wysłać animowaną emotikonę:

  
 1.  

  W oknie Czat dotknij ikony emotikony.

    

 2.  

  Dotknij karty z animowanymi emotikonami, która znajduje się obok karty ze statycznymi emotikonami.

    

 3.  

  Wybierz emotikonę i dotknij jej, aby ją wysłać.

    

  
 

Attachments

  Outcomes