แก้ไขรหัสผ่านสำหรับบัญชีการรับส่งข้อความทันที

Document created by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

คุณสามารถแก้ไขรหัสผ่านของบัญชีการรับส่งข้อความทันทีได้ และไม่จำเป็นต้องออกจากระบบและลงชื่อเข้าใช้ Jabber หลังจากการแก้ไขและการใช้รหัสผ่าน คุณสามารถดำเนินการใช้งาน Jabber ต่อได้หลังจากการใช้รหัสผ่าน

      
1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
2    เลือกแท็บ บัญชี
3    เลือกตัวเลือก การรับส่งข้อความทันที และแก้ไขรหัสผ่านของคุณในช่อง รหัสผ่าน
 


Attachments

    Outcomes