Indstillingerne i Cisco Jabber til iPhone og iPad

Document created by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Indstillinger i Cisco Jabber til iPhone og iPad

Deaktiver VoIP-opkald over mobilnet

   

Hvis du ikke ønsker at modtage opkald eller foretage opkald på mobilnet, kan du deaktivere VoIP-opkald over mobilnet.

    
   
1    Tryk på Opkaldsindstillingerindstillings-skærmen.    
2    Tryk på Deaktiver opkaldsfunktionOpkaldskapacitet over mobilnetværk.     Deaktivering af IP på mobilnetværk resulterer i følgende ændringer:     
 •       

  Telefontjenester er deaktiveret på Cisco Jabber.

        

 •       

  Du kan ikke foretage VoIP-opkald fra Cisco Jabber eller modtage indgående opkald.

        

 •       

  Batteriforbrug reduceres.

        

     

Indstil lydudgang for talemeddelelser

Inden du begynder  

Kontrollér, at telefontjenesten er aktiveret for din konto.

   
   
1    Tryk på Lyd og video underOpkaldIndstillings-skærmen.   
2    UnderLyd skal duDeaktivere taler for talebesked.    Når du afspiller en talemeddelelse, afspilles den i telefonen.

Indstil tilstanden Lav båndbredde

   

Cisco Jabber bruger tilstanden Lav båndbredde til at optimere lyden til netværk med lav båndbredde. Dette kan forbedre opkaldskvaliteten for VoIP-opkald.

    

Kontakt systemadministratoren, hvis du har spørgsmål vedrørende systemets opsætning.

    
Inden du begynder   
Sørg for, at ét af følgende er opfyldt:   
 •      

  Din administrator indstiller systemet til at håndtere opkald mellem enheder, der bruger forskellige kodeks.     

       

    
    
   
1    Tryk på Lyd og videounder Opkald på skærmbilledet Indstillinger.    
2    Indstil Lav båndbreddeindstilling til off under Lyd.     
     
Note             

Hvis du ringer op til en enhed, der ikke understøtter samme codec til lav båndbredde, kan du opleve et af følgende problemer:

       
 •        

  Du kan ikke høre lyd.

          

 •        

  Opkaldet afbrydes straks.

          

      
      
     

Indstil en ringetone

  

Hvis du vil indstille en anden ringetone, der ikke er tilgængelig på iPhone eller iPad, kan du indstille Cisco Jabber-ringetonerne.

   
   
1    Tryk på Lyde under GenereltIndstillings-skærmen.   
2    Tryk på Ringetone og vælg en ringetone. Ringetonen afspilles, når du modtager et indgående opkald.

Indstil opkaldsmuligheder

     
Inden du begynder  

Denne fremgangsmåde gælder kun for Telefontjenester-konti, hvor DVO-funktionen (Dial Via Office) er slået til.

   
    
1    Tryk på Opkaldsindstillinger under OpkaldIndstillings-skærmen.   
2    Vælg en indstilling.            
IndstillingBeskrivelse
Tale over IP (VoIP)     

Foretag altid VoIP-opkald via mobildatanetværk eller Wi-Fi-netværk.

Mobilt talenetværk     

Foretag altid DVO-opkald via din enheds mobiltalenetværk.

      

Når du bruger DVO, ringer firmaets telefonsystem tilbage til dig for at starte alle opkald.

Auto.vælg     

Lad Cisco Jabber vælge VoIP- eller mobiltelefoninetværk baseret på netværksforbindelsen.

       

Når du bruger DVO, ringer firmaets telefonsystem tilbage til dig for at starte alle opkald.

3    Hvis du vælger enten Mobiltalenetværk eller Vælg automatisk, skal du kontrollere, at der står det rette tilbagekaldsnummer i afsnittet DVO-tilbagekaldsnummer (som regel dit mobiltelefonnummer).

Indstil lyd eller vibrationsindstillinger

 

Fra denne udgivelse fjernes følgende lyd- og vibrationsindstillinger fra Cisco Jabber.

  
 •  

  Slå alle Jabber lyde fra under opkald

    

 •  

  Slå vibrationer fra under et opkald.

    

  

Cisco Jabber bruger kun CallKit fra iPhone og iPad til lyd- eller vibrationsindstillinger. Derfor afgøres oplysningsadfærden for de indgående opkald af indstillingerne for iPhone og iPad.

  

Hvis du vil aktivere eller deaktivere lyden- eller vibrationsmulighederne på Cisco Jabber, kan du gøre det direkte fra din iPhone eller iPad.

  
    
1    På startskærmen trykker du på Indstillinger og derefter Lyde.
2    Tryk på Vibration ved opkald for at aktivere eller deaktivere funktionen, når telefonen ringer.
3    Tryk på Vibration ved lydløs for at aktivere eller deaktivere funktionen, når telefonen er i lydløs tilstand.

Genindlæs Jabber konfigurationen

 

I de tidligere udgaver henter Jabber kun konfigurationsopdateringer fra serveren på tidspunktet for login.

  

Fra denne udgivelse og de følgende, forbinder Jabber til hver server for at hente konfigurationsoplysninger, når du logger ind første gang. Anden gang du logger ind, henter Jabber konfigurationsopdateringerne fra de cachelagrede data, som er gemt på din enhed. Konfigurationsopdateringerne udveksles mellem din enhed og serverne med et interval på 8 timer.

  

Hvis du midlertidig vil opdatere konfigurationsopdateringerne manuelt, skal du udføre følgende procedure.

  
   
1    Gå til Indstillinger og tryk på Om.
2    Tryk tre gange med dine tre fingre på det tomme mellemrum på skærmen i Om.

iPhonen vibrerer og opdaterer konfigurationsopdateringerne.

Tilføje et alternativt DVO-tilbagekaldsnummer

  

Når du bruger DVO, ringer firmaets telefonsystem tilbage til dig for at starte alle opkald. DVO-tilbagekaldsnummeret er normalt dit mobiltelefonnummer.

   
     
1    Tryk på Opkaldsindstillinger under OpkaldIndstillings-skærmen.   
2    Tryk på Brug alternativt nummer i afsnittet DVO-tilbagekaldsnummer.   
3    Angiv det alternative DVO-tilbagekaldsnummer.
4    Tryk på Gem.   

Konfigurer en voicemailkonto

Inden du begynder  

Bed systemadministratoren om at give dig kontooplysningerne. Du skal bruge et brugernavn, en adgangskode, en serveradresse og i visse tilfælde et portnummer til voicemail-konti.

   
    
1    Tryk på Besked under Konti på skærmbilledet Indstillinger.   
2    Indtast kontooplysningerne, som systemadministratoren har givet dig.
3    Tryk på Gem.   

Vis adviseringer og forbehold

    
1    Tryk på Om under Hjælp på skærmbilledet Indstillinger.   
2    Tryk på Advisering og forbehold.   
3    Tryk på en af følgende valgmuligheder for at se det pågældende indhold:
 • Advisering om nødopkaldsnr.
 • Advisering om Åben kilde
 • Advisering om problemrapport
 • Advisering om stærk kryptering
 • Sporing af brug og fejl

Send feedback til Cisco

Inden du begynder  
 •     

  Konfigurer et e-mailprogram på din enhed.

      

 •     

  Bed systemadministratoren om e-mailadressen til problemrapporter.

      

   
     
1    Under Hjælp på skærmen Indstillinger.   
2    Tryk på Send feedback til Cisco under Hjælp.         

E-mailprogrammet åbnes med en ny meddelelse.

    
3    Skriv din feedback.
4    Tryk på Send.   

Vis brugervejledninger

   
1    Tryk på Brugervejledninger under Hjælp på skærmbilledet Indstillinger.   
2    Tryk for at se følgende indhold.            
IndstillingBeskrivelse
Hurtig start af videoer      

Videorundtur i funktionerne og fordelene ved Cisco Jabber.            

Guiden Hurtigstart      

Instruktioner til at hjælpe dig logge på Cisco Jabber for første gang og bruge et par vigtige funktioner.

Brugervejledning      

Detaljerede instruktioner til at hjælpe dig med at bruge Cisco Jabber.            

Send problemrapport

Inden du begynder   

    

 •      

  Konfigurer et e-mailprogram på din enhed.

       

 •      

  Bed systemadministratoren om e-mailadressen til problemrapporter.

       

    
      
1    Tryk på Problemrapportering under Hjælp på skærmbilledet Indstillinger.    
2    Tryk på Detaljeret logføring for at slukke det.
3    Genskab dit problem.
4    Tryk på Send problemrapportse-mail.     

Cisco Jabberåbner dit e-mailprogram med en ny besked, som indeholder en foruddefineret emnelinje og vedhæftede logfiler.

     
5    Angiv en beskrivelse af problemet i e-mailens brødtekst, og send den til systemadministratoren.     
Tip                        
     
Hvad der så skal gøres

   

Vigtigt:    

For at spare på batteriet og lagerplads skal du trykke på detaljeret logging for at slukke for det, efter du ikke længere har brug for det.

        
    

Opret brugertilpassede HTML-faner

Du kan oprette brugertilpassede HTML-faner i Jabber. Disse faner vises i indstillingsvinduet og i vinduet Brugertilpassede faner. Ved at trykke på disse faner fra indstillingsvinduet tages du til destinations-URL-adressen i Jabber. Administratorer kan også tilføje brugerdefinerede faner. Du kan kun tilføje 10 brugerdefinerede faner. Hvis administratoren har skabt 10 brugertilpassede faner, så kan du ikke tilføje yderligere brugertilpassede faner. Du kan heller ikke slette de brugertilpassede faner, din administrator har tilføjet.
       
1    Tryk på dit profilbillede, og tryk derefter på Indstillinger > Brugertilpassede faner.    
2    Tryk på Tilføj brugertilpasset fane.    
3    Angiv sidenavnet og URL-adressen i de relevante felter.
4    Tryk på Tilføj.    
5    For at fjerne en brugertilpasset fane skal du i vinduet Brugertilpassede faner trykke på Rediger.    
6    Tryk på ikonet --, der vises ved siden af den brugertilpassede fane, du vil slette, og tryk så på Slet.    

Viderestilling

Jabber understøtter valgmuligheden Opkaldsvideresendelse.

For at indstille Opkaldsvideresendelse:   

    
   
1    Gå til Indstillinger > Opkald > Opkaldsvideresendelse.    
2    Du har følgende valgmuligheder for at videresende dine indgående opkald:     
 •       

  Videresend ikke opkald

        

 •       

  Voicemail     

        

 •       

  Mobil

        

 •       

  Startside

        

 •       

  Brugertilpas – du kan trykke på denne valgmulighed for at videresende opkald til et alternativt nummer.

         

  Angiv nummeret med lande- og områdekode.

       

     
 

Attachments

  Outcomes