Tillåt specifika kontakter och domäner

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

Vissa distributioner av Cisco Jabber inkluderar en tillåtelselista som lägger till undantag i blockeringslistan. För att säkerställa att kontakter kan se din tillgänglighetsstatus och skicka snabbmeddelanden till dig, kan du ange specifika kontakter eller domäner i din tillåtelselista.


OBS!


Cisco Jabber använder din kontaktlista som en tillåtelselista. Du behöver inte lägga till kontakter från din kontaktlista i din tillåtelselista.


Följande är exempel på hur tillåtelselistan fungerar:
Exempel 1: Tillåt specifika kontakter från din organisation
 1. Du anger att dina grundläggande sekretessinställningar ska blockera alla från ditt företag.

   

 2. Du anger sedan specifika IM-adresser för kontakter från ditt företag i din tillåtelselista.

   

Cisco Jabber blockerar alla kontakter från ditt företag förutom de specifika personerna som finns i din tillåtelselista.
Exempel 2: Tillåt specifika domäner
 1. Du anger i dina grundläggande sekretessinställningar att alla utanför ditt företag ska blockeras.

   

 2. Du lägger sedan till en specifik domän, såsom cisco.com, i din tillåtelselista.

   

Cisco Jabber blockerar alla utanför ditt företag, förutom personer som har IM-konton på cisco.com.
Exempel 3: Tillåt specifika kontakter från blockerade domäner
 1. Du lägger till en specifik domän, såsom cisco.com, i din blockeringslista.

   

 2. Du lägger sedan till en IM-adress, såsom anitaperez@cisco.com, i din tillåtelselista.

   

Cisco Jabber blockerar alla personer som har ett IM-konto på cisco.com förutom anitaperez@cisco.com.

     
1    Från hubbfönstret öppnar du menyn Inställningar och går till Alternativ.
  

Fönstret Alternativ öppnas.

  
2    Välj fliken Sekretess och sedan Avancerad.
3    Ange specifika kontaktadresser eller domäner i Tillåtelselistan.
4    Välj Verkställ och sedan OK.
 


Attachments

  Outcomes