Chatten in Cisco Jabber voor iPhone en iPad 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Chatten in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Een oproep plaatsen tijdens een chatsessie

    
1    Tik tijdens een chatgesprek op voor iPhone of op voor iPad.
2    Tik op Bel voor iPhone.
3    Tik het nummer in dat u wilt bellen.

Een Cisco WebEx-vergadering starten tijdens een chatsessie

   
1    Tik tijdens een chatgesprek op voor iPhone of op voor iPad.
2    Tik op voor iPhone.

Een bestand overdragen tijdens een chatsessie

Als uw beheerder de functie heeft ingeschakeld, kunt u een bestandsoverdracht starten tijdens een chatsessie.

     
1    Selecteer de knop in het chatvenster.
2    Selecteer het bestandstype in de getoonde opties.
3    Selecteer het bestand op het apparaat.

Bestanden kunnen op het apparaat zijn opgeslagen of tijdens de overdracht worden vastgelegd voor foto's en video.

4    Wacht tot het bestand is overgedragen.

Een overgedragen bestand ontvangen tijdens een chatsessie

Als uw beheerder bestandsoverdracht heeft ingeschakeld, kunt u bestanden ontvangen van een deelnemer aan de chat.

   
1    Selecteer Accepteer als dat wordt gevraagd.
2    Wacht tot de bestandsoverdracht is voltooid.

Een groepchat starten

  

U kunt groepchats gebruiken om chatberichten naar twee of meer contactpersonen tegelijk te verzenden. Groepchats zijn niet permanent. Dit betekent dat u ze kunt gebruiken om met twee of meer personen te chatten maar dat er geen geschiedenis wordt opgeslagen.   

   

Het maximumaantal deelnemers dat u aan een groepschat kunt toevoegen is 200. Er wordt een melding weergegeven in Jabber wanneer het maximumaantal deelnemers is bereikt.  

   
      
1    U kunt een groepschat starten vanuit het scherm Chats of door een chatvenster te openen met een deelnemer van de groepschat. Als u een groepchat wilt starten met de contactpersonen in een groep in uw lijst met contactpersonen, drukt u op de kop van de groep en houd u deze vast.    
2    Als u een chatvenster hebt geopend, tikt u op en tikt u vervolgens op om deelnemers toe te voegen. Als u zich in het scherm Chats bevindt, tikt u op .          
3    In het zoekveld Aan: voert u de naam in van de contactpersoon die u aan de groepschat wilt toevoegen.    
4    Tik op Onderwerp om het onderwerp van de groepschat op te geven.    
5    Tik op Klaar.    

Een uitzendbericht verzenden

     
1    Druk vanuit uw lijst met contactpersonen op de kop van de groep waarmee u wilt chatten en houd deze vast.
2    Tik op Uitzendbericht verzenden. Het dialoogvenster Uitzendbericht verzenden wordt weergegeven.
3    Voer uw bericht in het tekstvak in. Als u meer personen aan het uitzendbericht wilt toevoegen, kunt u naar hen zoeken in het veld Aan en deze personen toevoegen. Contactpersonen naar wie u het uitzendbericht niet wilt verzenden, kunt u uit het veld Aan verwijderen.
4    Tik op Verzenden.

Afbeeldingen in het chatvenster weergeven

   

Jabber ondersteunt het verzenden van .gif-, .jpeg-, .jpg- en .png-afbeeldingen tijdens het chatten. U kunt de afbeelding in het chatvenster van Jabber weergeven. Raak de afbeelding aan en houd deze vast voor meer opties. De .gif-afbeeldingen die in de chat worden verzonden, worden automatisch doorlopend afgespeeld.   

    
     
1    Als u afbeeldingen en video wilt verzenden, tikt u in het gespreksvenster van de chat op het pictogram .        
2    Selecteer uw afbeelding of video via een van de volgende opties:          
 • Camera     
 • Foto     
 • Video     
 • Bestand     
 • In de cache opgeslagen bestanden     
     
3    Als u het bestand voor het verzenden wilt comprimeren, tikt u op de optie Comprimeren.    
4    Tik op Verzenden.    

Chatgesprekken opslaan

   

Jabber slaat tot 20 chatgesprekken op in de chatgespreksgeschiedenis. Deze gesprekken worden ook hersteld nadat u Jabber voor iPad en iPhone opnieuw start. Tik op het tabblad Chats en selecteer een van de chatgesprekken in de lijst met chats om het gesprek weer te geven.   

    
   
1    Ga naar Instellingen > Weergeven als u de lijst met chats wilt opslaan.    
2    Schakel de optie Lijst met chats automatisch opslaan in. De lijst met chats is beschikbaar totdat u Jabber herstelt of de toepassingsgegevens van Jabber wist.    

Emoticons met animaties verzenden

   

Jabber heeft nu 18 emoticons met animaties. Om emoticons te verzenden en ontvangen moeten beide gebruikers de laatste Jabber-versie hebben geïnstalleerd. Als een van hen de laatste Jabber-versie niet heeft, worden de emoticons met animaties weergegeven als tekenreeksen in het chatvenster.

  

U kunt een emoticon met animaties niet meesturen met de tekst. Wanneer u echter een emoticon met animaties verzendt, verschijnt deze drie keer zo groot als de normale grootte. U kunt ook een tekstcode gebruiken om emoticons met animaties te versturen. Om een lachende emoticon te versturen, typt u bijvoorbeeld (laughoutloud).

  

U kunt de volgende tekstcodes gebruiken om emoticons met animaties te versturen.

  
 •  

  (wavehand)

    

 •  

  (tearsofjoy)

    

 •  

  (smileofsatisfaction)

    

 •  

  (sadwithtears)

    

 •  

  (angryface)

    

 •  

  (beingcool)

    

 •  

  (beingcrazy)

    

 •  

  (cryoutloud)

    

 •  

  (claphands)

    

 •  

  (raiseeyebrows)

    

 •  

  (burstintotears)

    

 •  

  (feelingawkward)

    

 •  

  (speechless)

    

  

Verzenden van een emoticon met animaties:

  
 1.  

  Tik in het Chatvenster op het emoticonpictogram.

    

 2.  

  Tik op het tabblad voor emoticons met animaties, naast het tabblad met statische emoticons.

    

 3.  

  Selecteer de gewenste emoticon en tik erop om het aan de gebruiker te verzenden.

    

  
 

Attachments

  Outcomes