จัดการการร้องขอสถานะ

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

การปรับใช้ Cisco Jabber บางแบบจะอนุญาตให้คุณจัดการการแจ้งเตือนเมื่อมีคนขอเข้าดูสถานะความพร้อมของคุณ

     
1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) แล้วไปที่ Options (ตัวเลือก)
2    เลือกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว)
3    เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
             
ตัวเลือก คำอธิบาย
ยอมรับการร้องขอจากผู้ติดต่อในบริษัทโดยอัตโนมัติCisco Jabber จะไม่แจ้งเตือนเมื่อมีคนในบริษัทเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ

Cisco Jabber จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนนอกบริษัทเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ

ยอมรับการร้องขอจากผู้ติดต่อทุกคนโดยอัตโนมัติCisco Jabber จะไม่แจ้งเตือนเมื่อมีคนเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ
แจ้งพร้อมท์กับฉันสำหรับการร้องขอแต่ละรายCisco Jabber จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนเพิ่มคุณเป็นผู้ติดต่อ เมื่อ Cisco Jabber แจ้งเตือนคุณ คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได:
 • อนุญาต - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ

   

 • บล็อก - ไม่ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายการบล็อกของคุณ

   

 • เพิ่มเป็นผู้ติดต่อ - ยอมให้คนอื่นดูสถานะความพร้อมของคุณ และส่งข้อความหาคุณ เพิ่มคนให้กับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

   

4    เลือก Apply (นำไปใช้) แล้วเลือก OK (ตกลง)
 


Attachments

  Outcomes