נהל בקשות סטטוס

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

חלק מהפריסות של Cisco Jabber מאפשרות ניהול הודעות כשאנשים מבקשים לצפות בסטטוס הזמינות שלך.

     
1    מחלון הרכזת, פתח את התפריט הגדרות ועבור אל אפשרויות.
2    בחר את הכרטיסייה פרטיות.
3    בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
             
אפשרות תיאור
קבלה אוטומטית של בקשות מאנשי קשר בתוך החברהCisco Jabber לא תודיע לך כאשר מישהו מתוך החברה מוסיף אותך כאיש קשר.

Cisco Jabber תודיע לך כשאנשים מחוץ לחברה מוסיפים אותך כאיש קשר.

קבלה אוטומטית של בקשות מכל אנשי הקשרCisco Jabber לא תודיע לך כאשר מישהו מוסיף אותך כאיש קשר.
שאל אותי לגבי כל בקשהCisco Jabber תודיע לך כשאנשים מוסיפים אותך כאיש קשר. כל פעם ש-Cisco Jabber תודיע לך, תוכל לבחור את האפשרויות הבאות:
 • אפשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.

   

 • חסום - לא מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת החסומים.

   

 • הוסף לאנשי הקשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת אנשי הקשר.

   

4    בחר החל, ולאחר מכן אישור.
 


Attachments

  Outcomes