אפשר אנשי קשר ולדומיינים ספציפיים

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

חלק מהפריסות של Cisco Jabber כוללות רשימת מותרים שמוסיפה יוצאים מן הכלל לרשימת החסומים. ניתן להזין אנשי קשר או דומיינים ספציפיים ברשימת המותרים על-מנת להבטיח שאנשי קשר אלה יוכלו לצפות בסטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות.


הערה


Cisco Jabber משתמשת ברשימת אנשי הקשר שלך כרשימת מותרים. אין צורך להוסיף את אנשי הקשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת המותרים.


להלן דוגמאות של אופן הפעולה של רשימת המותרים:
דוגמה 1: אפשר אנשי קשר ספציפיים מתוך הארגון
 1. אתה מגדיר את הגדרות הפרטיות הבסיסיות לחסימה של כל מי שבתוך החברה.

   

 2. לאחר מכן אתה מוסיף כתובות IM ספציפיות מתוך החברה לרשימת המותרים.

   

Cisco Jabber תחסום את כל אנשי הקשר מתוך החברה למעט האנשים הספציפיים שברשימת המותרים.
דוגמה 2: אפשר לדומיינים ספציפיים
 1. אתה מגדיר את הגדרות הפרטיות הבסיסיות לחסימה של כל מי שמחוץ לחברה.

   

 2. לאחר מכן אתה מוסיף דומיין ספציפי, כגון cisco.com, לרשימת המותרים.

   

Cisco Jabber תחסום את כל מי שמחוץ לחברה למעט אנשים בעלי חשבונות IM ב-cisco.com.
דוגמה 3: אפשר אנשי קשר ספציפיים מדומיינים חסומים
 1. אתה מוסיף דומיין ספציפי, כגון cisco.com, לרשימת החסומים.

   

 2. לאחר מכן אתה מוסיף כתובת IM כגון anitaperez@cisco.com, לרשימת המותרים.

   

Cisco Jabber חוסמת את כל האנשים בעלי כתובות IM ב-cisco.com למעט anitaperez@cisco.com.

     
1    מחלון הרכזת, פתח את התפריט הגדרות ועבור אל אפשרויות.
  

החלון אפשרויות ייפתח.

  
2    בחר את הכרטיסייה פרטיות, ולאחר מכן בחר מתקדם.
3    הזן כתובות של אנשי קשר או דומיינים ספציפיים ברשימת המותרים.
4    בחר החל, ולאחר מכן אישור.
 


Attachments

  Outcomes