הגדרת פרטי גשר

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

אתה משתמש בפרטי הגשר כדי לציין את פרטי השיחה שנשלחים למשתמשים בהזמנה כשאתה יוצר שיחות ועידה.   

    

         
1    מחלון הרכזת, פתח את התפריט הגדרות ועבור אל אפשרויות.
2    בחלון אפשרויות שנפתח, בחר את הכרטיסייה שיחות.    
3    בחר באפשרות השתמש בשירות שיחת הוועידה שלי.    
4    הזן מספר או URI שישמש עבור הגשר.    
5    (אופציונלי) אם אתה רוצה להגן על הגשר באמצעות סיסמה, ציין PIN מארח ו-PIN אורח.    
6    בחר החל ולאחר מכן אישור.    
 


Attachments

    Outcomes