Konfigurace informací o přemostění

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Informace o přemostění využíváte k určení podrobností volání, které se odesílají uživatelům v pozvánce, když vytvoříte konferenční hovory.   

    

         
1    Z okna rozhraní otevřete nabídku Nastavení a přejděte na položku Možnosti.
2    V otevřeném okně Možnosti vyberte kartu Hovory.    
3    Vyberte možnost Použít moji konferenční službu.    
4    Zadejte číslo nebo identifikátor URI, který chcete použít k přemostění.    
5    (Volitelné) Pokud chcete, aby bylo vaše přemostění chráněno heslem, zadejte kód PIN hostitelekód PIN hosta.    
6    Vyberte možnost Použít a klepněte na tlačítko OK.    
 


Attachments

    Outcomes