รวม Cisco Jabber กับ Calendars

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

  

ตั้งค่าการรวมปฏิทินเพื่อดูการประชุมของคุณและกิจกรรมในปฏิทินจาก Cisco Jabber โดยตรง  

   
ข้อควรพิจารณา:    

คุณลักษณะนี้ไม่มีในสภาพแวดล้อม Citrix   

   
   

        
1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) แล้วไปที่ Options (ตัวเลือก)
2    เลือกแท็บ Integration (การรวม)   

ตั้งแต่รุ่น 11.0 เป็นต้นไป แท็บนี้จะเรียกว่าแท็บ Calendar (ปฏิทิน)

3    เลือกแอปพลิเคชันที่คุณใช้เพื่อจัดการปฏิทินของคุณ         

ถ้ารวมกับ Google Calendar คุณต้องอนุญาตการเข้าถึงก่อน    

    
4    เลือก File > Exit (ไฟล์ > ออก) เพื่อปิด Cisco Jabber   
5    เริ่ม Cisco Jabber ใหม่   
 


Attachments

    Outcomes