Konfigurowanie informacji o moście

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Informacje o mostku służą do określenia szczegółów połączenia, które są wysyłane do użytkowników w zaproszeniu, gdy tworzysz połączenia konferencyjne.   

    

         
1    Z poziomu okna centrum otwórz menu Ustawienia, a następnie otwórz Opcje.
2    W otwartym oknie Opcje wybierz kartę Połączenia.    
3    Wybierz opcję Używaj usługi konferencyjnej.    
4    Wprowadź numer lub identyfikator URI mostka.    
5    (Opcjonalnie) Jeśli chcesz chronić mostek hasłem, określ Kod PIN prowadzącego i Kod PIN gościa.    
6    Wybierz Zastosuj, a następnie OK.    
 


Attachments

    Outcomes