กำหนดค่าข้อมูลบริดจ์

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

คุณใช้ข้อมูลบริดจ์ในการระบุรายละเอียดการโทรเพื่อส่งคำเชิญไปยังผู้ใช้ เมื่อคุณสร้างการประชุมทางโทรศัพท์   

    

         
1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) แล้วไปที่ Options (ตัวเลือก)
2    ในหน้าต่าง Options (ตัวเลือก) ที่เปิดอยู่ ให้เลือกแท็บ Calls (การโทร)    
3    เลือกตัวเลือกไปที่ Use my conference service (ใช้บริการการประชุมของฉัน)    
4    ป้อนหมายเลขหรือ URI ที่ใช้สำหรับบริดจ์ของคุณ    
5    (ตัวเลือกเพิ่มเติม) ถ้าคุณต้องการใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันบริดจ์ของคุณ ให้ระบุ Host PIN (PIN ของโฮสต์) และ Guest PIN (PIN ของผู้เยี่ยมชม)    
6    เลือก Apply (นำไปใช้) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)    
 


Attachments

    Outcomes