Konfigurera brygginformation

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Du använder brygginformationen för att ange samtalsuppgifterna som skickas i användarinbjudan när du skapar konferenssamtalen.   

    

         
1    Från hubbfönstret öppnar du menyn Inställningar och går till Alternativ.
2    I Alternativ-fönstret som öppnas väljer du fliken Samtal.    
3    Välj alternativet för att Använda min konferenstjänst.    
4    Ange ett nummer eller en URI att använda med din brygga.    
5    (Valfritt) Om du vill att din brygga ska vara lösenordsskyddad ska du ange en värd-PIN-kod och en gäst-PIN-kod.    
6    Välj Verkställ och sedan OK.    
 


Attachments

    Outcomes