Kontrola dostępu współpracujących osób

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

Niektóre wdrożenia programu Jabber umożliwiają kontrolę dostępu współpracujących osób z wewnątrz i spoza firmy.

      
1    Z poziomu okna centrum otwórz menu Ustawienia, a następnie otwórz Opcje.
2    Wybierz kartę Prywatność.
3    Wybierz jedną z następujących opcji w części Wewnątrz mojej firmy:
          
Opcja Opis
Zezwól wszystkimWszystkie kontakty w firmie mogą sprawdzić status dostępności użytkownika i wysyłać do niego wiadomości błyskawiczne.
Blokuj wszystkichŻaden z kontaktów w firmie nie może sprawdzić statusu dostępności użytkownika ani wysyłać do niego wiadomości błyskawicznych.

Możesz zablokować wszystkich użytkowników, a następnie dodać wyjątki dla określonych kontaktów na liście dozwolonych.

Ta opcja nie powoduje blokowania kontaktów znajdujących się na liście kontaktów.

4    Wybierz jedną z następujących opcji w części Spoza mojej firmy:
          
Opcja Opis
Pytaj za każdym razemProgram Cisco Jabber powiadamia użytkownika, gdy osoby spoza firmy dodają go jako kontakt. Przy każdym powiadomieniu przez klienta można wybrać następujące opcje:
 • Zezwól — Umożliwia innej osobie sprawdzania statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych.

   

 • Blokuj — Nie zezwala innej osobie sprawdzania statusu dostępności użytkownika ani wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy zablokowanych.

   

 • Dodaj do mojej listy kontaktów — Umożliwia innej osobie sprawdzanie statusu dostępności użytkownika i wysyłanie wiadomości błyskawicznych. Powoduje dodanie osoby do listy kontaktów.

   

Blokuj wszystkichŻaden z kontaktów spoza firmy nie może zobaczyć statusu dostępności użytkownika ani wysyłać do niego wiadomości błyskawicznych.

Możesz zablokować wszystkich użytkowników, a następnie dodać wyjątki dla określonych kontaktów na liście dozwolonych.

Ta opcja nie powoduje blokowania kontaktów znajdujących się na liście kontaktów.

5    Wybierz Zastosuj, a następnie OK.
 


Attachments

  Outcomes