שלוט על מי יכול ליצור איתך קשר

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
  

חלק מהפריסות של Cisco Jabber מאפשרות שליטה על מי יכול להיות איתך בקשר מתוך החברה ומחוץ לה.

      
1    מחלון הרכזת, פתח את התפריט הגדרות ועבור אל אפשרויות.
2    בחר את הכרטיסייה פרטיות.
3    בחר את אחת האפשרויות הבאות בקטע בתוך החברה:
          
אפשרות תיאור
אפשר לכולםכל אנשי הקשר בחברה יוכלו להציג את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.
חסום את כולםאף איש קשר בחברה לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.

ניתן לחסום את כולם ולאחר מכן להוסיף יוצאים מן הכלל עבור אנשי קשר ספציפיים ברשימת המותרים.

אפשרות זו אינה חוסמת אנשי קשר מרשימת אנשי הקשר.

4    בחר את אחת האפשרויות הבאות בקטע מחוץ לחברה:
          
אפשרות תיאור
שאל כל פעםCisco Jabber תודיע לך כשאנשים מחוץ לחברה מוסיפים אותך כאיש קשר. כל פעם שהלקוח מודיע לך, תוכל לבחור את האפשרויות הבאות:
 • אפשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.

   

 • חסום - לא מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת החסומים.

   

 • הוסף לרשימת אנשי הקשר - מאפשר לאדם להציג את את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות. מוסיף את האדם לרשימת אנשי הקשר.

   

חסום את כולםאף איש קשר מחוץ לחברה לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.

ניתן לחסום את כולם ולאחר מכן להוסיף יוצאים מן הכלל עבור אנשי קשר ספציפיים ברשימת המותרים.

אפשרות זו אינה חוסמת אנשי קשר מרשימת אנשי הקשר.

5    בחר החל, ולאחר מכן אישור.
 


Attachments

  Outcomes