Integracja aplikacji Cisco Jabber z kalendarzami

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

  

Skonfiguruj integrację kalendarza, aby wyświetlać spotkania i wydarzenia z kalendarza bezpośrednio w aplikacji Cisco Jabber.  

   
Uwaga:    

Ta funkcja jest niedostępna w środowiskach Citrix.   

   
   

        
1    Z poziomu okna centrum otwórz menu Ustawienia, a następnie otwórz Opcje.
2    Wybierz kartę Integracja.   

Od wersji 11.0 ta karta nosi nazwę Kalendarz.

3    Wybierz aplikację, której używasz do prowadzenia kalendarza.         

Jeśli używasz Kalendarza Google, musisz zezwolić tej aplikacji na dostęp.    

    
4    Wybierz kolejno opcje Plik > Zakończ, aby zamknąć aplikację Cisco Jabber.   
5    Uruchom ponownie program Cisco Jabber.   
 


Attachments

    Outcomes