שילוב Cisco Jabber עם יומנים

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

  

הגדר שילוב יומן כדי להציג את הפגישות ואירועי היומן שלך ישירות מ-Cisco Jabber.  

   
שים לב:    

תכונה זו אינה זמינה בסביבות עבודה של Citrix.   

   
   

        
1    מחלון הרכזת, פתח את התפריט הגדרות ועבור אל אפשרויות.
2    בחר את הלשונית שילוב.   

ממהדורה 11.0 ואילך, לשונית זו נקראת יומן.

3    בחר ביישום שבו אתה משתמש לארגון היומן שלך.         

אם אתה מבצע שילוב עם יומן Google, עליך להעניק לו הרשאת גישה.    

    
4    בחר קובץ > יציאה כדי לסגור את Cisco Jabber.   
5    הפעל מחדש את Cisco Jabber.   
 


Attachments

    Outcomes