เพิ่มบัญชีการประชุม

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ Cisco WebEx ลงใน Cisco Jabber เพื่อทำการเริ่มต้นใช้งาน เข้าร่วม และจัดการการประชุมออนไลน์ได้   

    

       
1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) แล้วไปที่ Options (ตัวเลือก)
2    เมื่อเปิดหน้าต่าง Options (ตัวเลือก) แล้วให้เลือกแท็บ Meetings (การประชุม) จากนั้นเลือก Edit account (แก้ไขบัญชี)    
3    จากรายการดรอปดาวน์ WebEx Site ให้เลือก New Site (เว็บไซต์ใหม่)    
4    ป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งชื่อของเว็บไซต์ Cisco WebEx ที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในไคลเอ็นต์ Cisco Jabber เช่น cisco.webex.com        
 


Attachments

    Outcomes