הוספת חשבונות פגישות

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

ניתן להוסיף אתרים של Cisco WebEx ל-Cisco Jabber כדי להתחיל, להצטרף או לנהל שיחות מקוונות.   

    

       
1    מחלון הרכזת, פתח את התפריט הגדרות ועבור אל אפשרויות.
2    כשהחלון אפשרויות נפתח, בחר את הכרטיסייה פגישות, ולאחר מכן את ערוך חשבון.    
3    מהרשימה הנפתחת אתר WebEx, בחר אתר חדש.    
4    הזן את כל המידע הנדרש, כולל שם האתר של Cisco WebEx שאתה רוצה להוסיף אל לקוח Cisco Jabber, לדוגמה, cisco.webex.com.        
 


Attachments

    Outcomes