חסום אנשי קשר ולדומיינים ספציפיים

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

ניתן לחסום אנשי קשר או דומיינים ספציפיים. כשאתה חוסם איש קשר, הוא לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות.

הערה


אם תוסיף איש קשר לרשימת החסומים ואתה מופיע ברשימת אנשי הקשר שלו, הוא יוכל לראות את סטטוס הזמינות שלך ולשלוח לך הודעות מיידיות.


להלן דוגמאות של אופן הפעולה של רשימת החסומים:
דוגמה 1: חסום אנשי קשר ספציפיים מתוך הארגון

אתה מוסיף כתובת IM לרשימת החסומים. איש הקשר לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות.

דוגמה 2: חסום דומיינים ספציפיים

אתה מוסיף דומיין ספציפי, כגון cisco.com, לרשימת החסומים. אף איש קשר בעל חשבון IM בדומיין זה לא יוכל להציג את סטטוס הזמינות שלך או לשלוח לך הודעות מיידיות.

       
1    מחלון הרכזת, פתח את התפריט הגדרות ועבור אל אפשרויות.
  

החלון אפשרויות ייפתח.

  
2    בחר את הכרטיסייה פרטיות, ולאחר מכן בחר מתקדם.
3    הזן כתובות של אנשי קשר או דומיינים ספציפיים ברשימת החסומים.
4    בחר החל, ולאחר מכן אישור.
 


Attachments

    Outcomes