Dodawanie kont spotkań

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Dodanie witryn Cisco WebEx do programu Cisco Jabber pozwala na rozpoczynanie konferencji online, dołączanie do nich oraz zarządzanie nimi.   

    

       
1    Z poziomu okna centrum otwórz menu Ustawienia, a następnie otwórz Opcje.
2    Po otwarciu okna Opcje wybierz kartę Spotkania, a następnie pozycję Edytuj konto.    
3    Z listy rozwijanej Witryna WebEx wybierz pozycję Nowa witryna.    
4    Wprowadź wszystkie wymagane informacje, w tym nazwę witryny Cisco WebEx, którą chcesz dodać do klienta Cisco Jabber, na przykład cisco.webex.com.        
 


Attachments

    Outcomes