Lägg till möteskonton

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Du kan lägga till Cisco WebEx-webbplatser i Cisco Jabber för att starta, delta i och hantera onlinekonferenser.   

    

       
1    Från hubbfönstret öppnar du menyn Inställningar och går till Alternativ.
2    När fönstret Alternativ öppnas väljer du fliken Möten och sedan Redigera konton.    
3    Från den nedrullningsbara listan WebEx-webbplatser väljer du Ny webbplats.    
4    Ange all information som krävs, inklusive namnet på Cisco WebEx-webbplatsen som du vill lägga till i din Cisco Jabber-klient, t.ex. cisco.webex.com.        
 


Attachments

    Outcomes