นำการรวม Google Calendar ออก

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

คุณสามารถลบการรวม Google Calendar กับ Cisco Jabber ได้ หากต้องการนำการรวม Google Calendar ออกอย่างสมบูรณ์ คุณต้องเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงจากบัญชี Google ของคุณด้วย

       
1    เปิดหน้าต่างหลักของ Cisco Jabber
2    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) แล้วไปที่ Options (ตัวเลือก) และเลือกแท็บ Integration (การรวม)  

ตั้งแต่รุ่น 11.0 เป็นต้นไป แท็บ Integration (การรวม) จะเรียกว่าแท็บ Calendar (ปฏิทิน)

  
3    เลือก None (ไม่มี) แล้วเลือก OK (ตกลง)
4    เริ่ม Cisco Jabber ใหม่

Cisco Jabber จะไม่แสดงกิจกรรมจาก Google Calendar อีก

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

 

เปิดหน้าบัญชี Google และเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงของ Cisco Jabber ในส่วน Authorized Access to your Google Account (การเข้าถึงบัญชี Google ของคุณโดยได้รับอนุญาต)

 


Attachments

    Outcomes