Lösta förbehåll i version 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Identifier (Identifierare)

Allvarlighetsgrad

Rubrik

CSCvc94760

2

Utvärdering av Jabber för OpenSSL, januari 2017.

CSCvd70835

2

Efter en tid kopplar Jabbers programtelefon ifrån.

CSCvc01497

3

Jabber återställer den rullande räknaren (ROC) till 0 under parkering/återuppta.

CSCvc96862

3

Kan inte registrera telefonitjänster efter nätverksändring.

CSCvc99521

3

Inkonsekvent närvarostatus visas när en användare inte finns i kontaktlistan.

CSCvf04223

3

Jabber kraschar när datorn går från viloläge.

CSCvf05686

3

Alternativ värd som deltar via mötesfliken i Jabber tar över värdrollen.

CSCve54693

3

När backstegstangenten används på inloggningssidan för enkel inloggning (SSO) tas två bokstäver bort.

CSCvd04923

3

Installation av Jabber Desk Phone Video (JDV) MSI-paket misslyckas i Windows 10.

CSCvd18525

3

Jabber tappar BFCP-anslutningen efter 2 minuter över ASA.

CSCvd43306

3

Jabber avslutas oväntat när det körs i bakgrunden (stacken visar windows_storage).

CSCvd68560

3

Jabber-närvaro återställs inte korrekt efter ändring av edge-tillståndet.

CSCvd69933

3

Jabber kopierar hypertexten felaktigt när du klistrar in i Excel/OneNote.

CSCvd90903

3

Jabber stängs oväntat under inloggning i HTMLSerializer::visit()

CSCve35812

3

Uppdatering av lösenord till Jabber-röstbrevlåda kan ta upp till 25 minuter.

CSCve37822

3

Problem med länkar som skickas från Jabber.

CSCve44806

3

Jabber skapar och söker i filen c:\dev\urandom under körning.

CSCve44940

3

Jabber stängs oväntat vid pme_main_pipeline_release_mixer().

CSCve44951

3

Jabber stängs oväntat på grund av att flera trådar används.

CSCve65970

3

Återställningsalternativet är inaktiverat om du anger felaktigt användarnamn.
Attachments

    Outcomes