קדם ל-Collaboration Meeting Room

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

תוכל לבחור ביצירת שיחת ועידה מתוך הצ'אט הקבוצתי באמצעות Cisco Collaboration Meeting Room (CMR).   

    

     
1    ודא שהאפשרות השתמש בשירות שיחת הוועידה שלי לא מסומנת.          

כדי לבדוק את בחירתך, בחר בסמל התפריט ולאחר מכן, מחלון הרכזת, פתח את התפריט הגדרות ועבור אל אפשרויות.שיחות > השתמש בשירות שיחת הוועידה שלי.

     
2    כשאתה נמצא בצ'אט קבוצתי עם משתתפים, בחר את הסמל שיחה.          

אתה מחובר לשיחת הוועידה ומשתתפי הצ'אט הקבוצתי שלך יקבלו הזמנה להיכנס לפגישה באמצעות קישור וידאו או באמצעות Cisco WebEx.         

     
 


Attachments

    Outcomes