Opgeloste waarschuwingen in release 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Aanduiding

Ernst

Titel

CSCvc94760

2

Evaluatie van Jabber voor OpenSSL, januari 2017.

CSCvd70835

2

De verbinding van de Jabber-softwaretelefoon wordt na enige tijd verbroken.

CSCvc01497

3

Jabber stelt de rollover counter (ROC) opnieuw in op 0 tijdens wachtstand/hervatten.

CSCvc96862

3

Registreren van telefoonservices niet mogelijk na wijziging in het netwerk.

CSCvc99521

3

Inconsistente aanwezigheidsstatus weergegeven wanneer een gebruiker niet is toegevoegd aan de lijst met contactpersonen.

CSCvf04223

3

Jabber crasht wanneer de computer vanuit de slaapmodus wordt gestart.

CSCvf05686

3

Een alternatieve host, die deelneemt vanaf het tabblad Vergaderingen in Jabber, neemt de rol van de host over.

CSCve54693

3

Wanneer op de aanmeldpagina voor SSO gebruik wordt gemaakt van de toets Backspace, worden twee letters gewist.

CSCvd04923

3

Het installeren van het Jabber Desk Phone Video (JDV) MSI-pakket op Windows 10 mislukt.

CSCvd18525

3

Jabber verbreekt de BFCP-verbinding na 2 minuten via ASA.

CSCvd43306

3

Jabber stopt onverwacht wanneer de service op de achtergrond wordt uitgevoerd (stack toont windows_storage).

CSCvd68560

3

De aanwezigheid van Jabber wordt niet op accurate wijze hersteld na een gebeurtenis die de randtoestand heeft gewijzigd.

CSCvd69933

3

Jabber kopieert een hypertekst-fout bij plakken in Excel/OneNote.

CSCvd90903

3

Jabber sluit onverwacht bij het aanmelden bij HTMLSerializer::visit()

CSCve35812

3

Het bijwerken van het voicemailwachtwoord van Jabber kan oplopen tot 25 minuten.

CSCve37822

3

Problemen met het verzenden van koppelingen vanaf Jabber.

CSCve44806

3

Jabber creëert tijdens het gebruik het bestand c:\dev\urandom en vraagt het op.

CSCve44940

3

Jabber sluit onverwacht af bij pme_main_pipeline_release_mixer().

CSCve44951

3

Jabber sluit onverwacht af vanwege het in gebruik zijn van meerdere threads.

CSCve65970

3

De optie Resetten is inactief wanneer een verkeerde gebruikersnaam is ingevoerd.
Attachments

    Outcomes