เลื่อนระดับไปเป็นห้องประชุมประสานงาน

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

คุณสามารถเลือกสร้างการประชุมทางโทรศัพท์จากแชทกลุ่มของคุณได้โดยใช้ห้องประชุมประสานงาน (CMR) ของ Cisco   

    

     
1    ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เลือกตัวเลือกไปที่ Use my conference service (ใช้บริการการประชุมของฉัน)          

คุณสามารถตรวจเช็คการเลือกของคุณได้โดยการเลือกไอคอน Menu (เมนู) จากนั้น จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) และไปที่ Options (ตัวเลือก) Calls > Use my conference service (การโทร > ใช้บริการการประชุมของฉัน)

     
2    เมื่อคุณอยู่ในแชทกลุ่มกับผู้เข้าร่วม ให้เลือกไอคอน Call (การโทร)          

คุณเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ และส่งคำเชิญถึงผู้เข้าร่วมในแชทกลุ่มของคุณให้เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ลิงก์วิดีโอหรือ Cisco WebEx         

     
 


Attachments

    Outcomes