הסרת שילוב עם יומן Google

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

ניתן להסיר את השילוב של יומן Google עם Cisco Jabber. כדי להסיר לחלוטין את השילוב של יומן Google, יש גם לבטל את הרשאת הגישה מחשבון Google.

       
1    פתח את החלון הראשי של Cisco Jabber.
2    מחלון הרכזת, פתח את התפריט הגדרות, עבור אל אפשרויות. לאחר מכן, בחר בלשונית שילוב.  

מהפצה 11.0 ואילך, שם הכרטיסייה אינטגרציה הוא יומן.

  
3    בחר ללא, ולאחר מכן בחר אישור.
4    הפעל מחדש את Cisco Jabber.

Cisco Jabber כבר לא יציג אירועים מיומן Google.

הפעולה הבאה

 

פתח את הדף 'חשבונות Google' ובטל את הרשאת הגישה עבור Cisco Jabber בקטע גישה מורשית לחשבון Google.

 


Attachments

    Outcomes