Eskalera till ett mötesrum för samarbete

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Du kan välja att skapa ett konferenssamtal från din gruppchatt med hjälp av Cisco mötesrum för samarbete (CMR).   

    

     
1    Se till att alternativet Använd min konferenstjänst inte är markerat.          

Du kan kontrollera ditt val genom att välja menyikonen, sedan från hubbfönstret öppna menyn Inställningar och gå till Alternativ.Samtal > Använd min konferenstjänst.

     
2    Tryck på ikonen Samtal när du befinner dig i en gruppchatt med mötesdeltagare.          

Du är ansluten till konferenssamtalet och dina mötesdeltagare i gruppchatten får en inbjudan att delta i mötet via antingen en videolänk eller Cisco WebEx.         

     
 


Attachments

    Outcomes