Nyheter i version 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Administratör

Snabb inloggning för Jabber– Funktionen gör det möjligt att logga in på alla tjänster samtidigt istället för den tidigare sekventiella inloggningsprocessen. Alla tjänster ansluter individuellt till sina respektive servrar och autentiserar dig baserat på cachelagrade data. Detta gör inloggningsprocessen snabb och dynamisk.

Du kan konfigurera funktionen Snabb inloggning via parametern STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED för alla klienter.

För mer information, se Referensguide för parametrar i Cisco Jabber 11.9.

Stöd för delad linje över MRA– För att använda en delad linje över Mobile Access- och Remote Access-nätverk behöver du uppgradera:
  • Cisco Expressway till X8.9 eller senare

  • Cisco Unified Communications Manager till 11.5.1 SU(2) eller senare

För mer information om delad linje över MRA, se versionsinformationen om Cisco Expressway X8.9.1.

Här är några scenarier för en delad linje som stöds över MRA:

  • Din IP-telefon är i företagsnätverket men du är utanför företagsnätverket. Jabber-samtal går både till din IP-telefon och din enhet.

  • Om du är aktiv på flera enheter (iOS, Android, Windows och Mac) kan du växla Jabber-samtal mellan alla dessa enheter oberoende av vilket nätverk du använder (företagsnätverk eller MRA). Din status synkroniseras över alla aktiva enheter på den delade linjen. Om du parkerar ett Jabber-samtal från en Android-enhet kan du se statusen på de andra enheterna och du kan återuppta samtalet från valfri enhet.

Inaktivera fjärrskrivbordsstyrning för endast IM-delning –Administratören kan inaktivera fjärrskrivbordsstyrning för endast IM-delning. Detta styrs via parametern DisableRemoteDesktopControl. Standardvärdet är false (fjärrskrivbordsstyrning är aktiverad). För mer information, se Referensguide för parametrar i Cisco Jabber 11.9.

Inaktivera kompression av ljud –Du kan inaktivera kompression av ljud via Cisco Jabber. Detta styrs via parametern DisableAudioDucking. Standardvärdet är false (kompression av ljud är aktiverad). För mer information, se Referensguide för parametrar i Cisco Jabber 11.9

Jabber-användare har stöd för OAuth– Cisco Jabber kan använda OAuth för att auktorisera användares åtkomstbehörighet. Vid inloggning till en OAuth-aktiverad miljö behöver användaren inte ange inloggningsuppgifterna varje gång hen loggar in. För mer information, se Planeringsguide för Cisco Jabber 11.9.

OBS!


OAuth måste vara aktiverad för alla servrar samtidigt. Om några av servrarna inte är OAuth-aktiverade är det inte säkert att Jabber fungerar korrekt.


Stöd för IBM Lotus Notes C-bibliotek– IBM Lotus Notes har flyttat från biblioteket C++ till biblioteket C. Biblioteket C tillhandahåller ytterligare funktioner. Du kan växla till det äldre biblioteket C++ om du stöter på problem med biblioteket C. En ny parameter, EnableLotusNotesCLibrarySupport, har lagts till för att stödja den här funktionen.

För mer information, se Referensguide för parametrar i Cisco Jabber 11.9.

Stöd för Training och Event Center– Förutom det befintliga stödet för Meeting Center-möten har Jabber nu stöd för listning av möten i Training Center och Event Center. Du kan också starta/delta i alla tillgängliga möten direkt via Jabber.

Stöd för flera WebEx-möten– Jabber låter dig nu starta flera WebEx-möten från din Windows-webbläsare. En ny parameter, meetingservice_supportmultimeeting, har lagts till för att konfigurera den här funktionen.

För mer information, se Referensguide för parametrar i Cisco Jabber 11.9.

Förbättringar av användargränssnitt

Automatisk inloggning– Med introduktionen av den snabba inloggningsfunktionen i version 11.9 kommer alternativet automatisk inloggning att tas bort från Jabbers inloggningsskärm. Användarlösenordet cachelagras om du aktiverar den snabba inloggningsfunktionen.

Animerade uttryckssymboler –Jabber har nu 18 animerade uttryckssymboler. För att skicka och ta emot animerade uttryckssymboler måste båda användare ha Jabber version 11.9 installerad. Om någon inte har version 11.9 kommer de animerade uttryckssymbolerna att visas som strängar i personens chattfönster.

Du kan inte skicka en animerad uttryckssymbol med text. När du skickar en animerad uttryckssymbol visas den tre gånger så stor som dess normala storlek. Du kan också använda textkod för att skicka animerade uttryckssymboler. För att exempelvis skicka den animerade uttryckssymbolen ”skrattar högt” skriver du (laughoutloud).

Skicka en animerad uttryckssymbol:
  1. Klicka på ikonen för uttryckssymboler i fönstret Chatt.

  2. Klicka på fliken för animerade uttryckssymboler som finns bredvid fliken för statiska uttryckssymboler.

  3. Välj och klicka på önskad uttryckssymbol för att skicka den till användaren.


OBS!


Om du stöter på problem med att visa en animerad uttryckssymbol i Internet Explorer ska du aktivera Spela animeringar på webbsidor i dina webbläsarinställningar. För att göra detta går du till Verktyg > Internetalternativ och klickar på fliken Avancerat. Rulla ned och markera alternativet Spela animeringar på webbsidor och starta om Jabber.


Ytterligare statiska uttryckssymboler –Vi har uppdaterat och expanderat det befintliga utbudet av statiska uttryckssymboler som är tillgängliga i meddelanden. Du kan nu använda upp till 20 nya statiska uttryckssymboler.

Inställningar för IBM Lotus Notes-konfigurationsfil –Ett konfigurationsalternativ för IBM Notes-konfigurationsfil har lagts till i denna Jabber-version. IBM Notes-konfigurationsfilen hittar du genom att gå till Inställningsmeny > Alternativ > Kalender > och välja IBM Lotus Notes.

Uppdatera din Jabber-session– Om du använder Jabber i en OAuth-aktiverad miljö och din session håller på att upphöra kommer du att få en avisering som uppmanar dig att uppdatera din session.

Klicka på Uppdatera session så visas ett webbläsarfönster där du kan ange ditt Jabber-lösenord för att autentisera dig och sedan fortsätta att använda Jabber. Samma process gäller om din Jabber-session upphör.

Alternativmeny ligger högre upp i hierarkin –Alternativmenyn är nu tillgänglig direkt från Huvudmenyn utan att behöva gå till rullgardinsalternativet Arkiv.

Uppdatera kontoinformation för användare utan enkel inloggning (SSO) –Närhelst kontoinformation ändras för Jabber-tjänster såsom telefon, snabbmeddelande, röstbrevlåda, åtkomst till LDAP-katalog och WebEx kommer en popup-ruta visa att kontoinformationen är ogiltig och att lämpliga åtgärder måste vidtas. Användare kan uppdatera sin kontoinformation i popup-rutan. Efter att användare har uppdaterat uppgifterna kan de fortsätta använda Jabber. De behöver inte logga ut från Jabber och sedan logga in igen.

Interoperabilitet mellan Cisco Jabber och Spark –Gäller för interoperabilitetsaktiverade användare av Cisco Spark och WebEx Messenger.

Om du har Spark-interoperabilitet aktiverat kan du skicka och ta emot 1-till-1-meddelanden från dina Spark-kontakter. Närvarostatusen för interoperabilitetsaktiverade kontakter kommer att visas som ”På Cisco Spark” i Cisco Jabber.
Attachments

    Outcomes