Öppna förbehåll i version 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Identifier (Identifierare)

Allvarlighetsgrad

Rubrik

CSCve40856

3

Knappen för skrivbordsdelning är nedtonad under ett samtal (BFCP) via MRA.

CSCve70085

3

Kan inte visa aviseringar när du är tillgänglig för kontakter som inte finns i kontaktlistan.

CSCve71805

3

Jabber för Windows tar fokusen från alla program som används efter avslutat samtal.

CSCve72240

3

Sökresultatens visningsfönster visar ibland inte katalogkontakter.

CSCve79355

3

Jabber kraschar när du ringer till MAPILogonEx i Citrix VMware.

CSCve86254

3

Kan inte skicka ett svar för att åter bjuda in till överföring på Jabbers programtelefon.

CSCve99283

3

Kan endast klistra in ett nummer till knappsatsen eller det dockade fönstret.

CSCvf31386

3

Jabber för Windows 11.8.4 kraschar när kataloganslutningen (ldap) inte är upprättad.

CSCvf24293

3

Kontaktlistans cachelagring är inte inställd att upphöra efter 24 timmar.

CSCvf26291

3

Jabber-video fastnar på Surface Pro 4 med Win10 Creator Update om man snabbt växlar kameran.

CSCvf32185

3

Jabber skickar felaktigt DTMF flash event även om motparten inte har stöd för detta.

CSCve57321

3

Jabber 11.8 kan inte söka efter användare från flera domäner.

CSCvc87612

3

Fel i samtalsfiltrets listvy för skärmläsare.

CSCvf42432

3

Kyrilliska bokstäver kodas och förvrängs i skrivbordstelefonens kontrollläge.

CSCvf28619

3

Ogiltigt varningsmeddelande visas när du chattar med en blockerad användare.
Attachments

    Outcomes