Uutta versiossa 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Järjestelmänvalvoja

Jabberin pikakirjautuminen – Voit kirjautua tällä ominaisuudella nyt kaikkiin palveluihin samanaikaisesti aiemmin käytetyn peräkkäisen kirjautumisen sijaan. Kukin palvelu muodostaa erikseen yhteyden omaan palvelimeen ja suorittaa todennuksen välimuistiin tallennettujen tietojen perusteella. Tämän vuoksi kirjautumisprosessi on nopea ja dynaaminen.

Voit määrittää pikakirjautumisominaisuuden kaikissa asiakassovelluksissa STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED-parametrilla.

Lisätietoja: Cisco Jabber 11.9:n sovelluksen parametriopas.

MRA-verkko tukee jaettua linjaa – Jaetun linjan käyttäminen Mobile and Remote Access -verkossa edellyttää seuraavia päivityksiä:
  • Cisco Expressway: päivitys vähintään versioon X8.9

  • Cisco Unified Communications Manager: päivitys vähintään versioon 11.5.1 SU(2)

Lisätietoja MRA-verkossa tuetusta jaetusta linjasta on Cisco Expressway X8.9.1:n julkaisutiedoissa.

Esimerkkejä MRA-verkossa tuetuista jaetuista linjaskenaarioista:

  • IP-puhelin on yritysverkossa, mutta olet itse yritysverkon ulkopuolella. Jos kyse on Jabber-puhelusta, puhelu vastaanotetaan sekä IP-puhelimessa että omassa laitteessa.

  • Jos olet  aktiivinen useissa laitteissa (iOS, Android, Windows ja Mac), voit siirtää Jabber-puhelun näiden laitteiden välillä riippumatta siitä, missä verkossa olet (yritys- vai MRA-verkko). Tila on synkronoitu kaikissa jaetun linjan aktiivisissa laitteissa. Jos siis asetat Jabber-puhelun pitoon Android-laitteessa, näet kyseisen tilan muissa laitteissa ja voit jatkaa puhelua mistä tahansa laitteesta.

Poista etätyöpöydän hallinta käytöstä vain jaetussa pikaviestissä – Järjestelmänvalvoja voi poistaa etätyöpöydän hallinnan käytöstä vain jaetussa pikaviestissä. Sitä hallitaan DisableRemoteDesktopControl-parametrilla. Oletusarvo on epätosi (etätyöpöydän hallinta on otettu käyttöön). Lisätietoja: Cisco Jabber 11.9:n parametriopas.

Poista taustaäänen vaimennus käytöstä – Voit poistaa taustaäänen vaimennuksen käytöstä Cisco Jabberissa. Sitä hallintaan DisableAudioDucking-parametrilla. Oletusarvo on epätosi (taustaäänen vaimennus on otettu käyttöön). Lisätietoja: Cisco Jabber 11.9:n parametriopas

Jabber-käyttäjien OAuth-tuki – Cisco Jabber voi valtuuttaa käyttäjän käyttöoikeudet OAuth-valtuutuksella. Jos käyttäjä kirjautuu ympäristössä, jossa OAuth on otettu käyttöön, käyttäjän ei tarvitse antaa tunnistetietoja jokaisen kirjautumisen yhteydessä. Lisätietoja: Cisco Jabber 11.9:n suunnitteluopas.

Huomautus


OAuth on otettava käyttöön kaikissa palvelimissa samanaikaisesti, sillä jos OAuth-valtuutusta ei ole otettu käyttöön joissakin palvelimissa, Jabber ei ehkä toimi oikein.


IBM Lotus Notesin C-kirjaston tuki – IBM Lotus Notes on siirretty C++-kirjastosta C-kirjastoon. C-kirjasto sisältää lisätoimintoja. Voit siirtyä vanhaan C++-kirjastoon, jos C-kirjaston käytössä ilmenee ongelmia. Uusi parametri EnableLotusNotesCLibrarySupport on lisätty tukemaan tätä ominaisuutta.

Lisätietoja: Cisco Jabber 11.9:n parametriopas.

Training Center- ja Event Center -tuki – Jabber tukee nyt Training Center- ja Event Center -kokouksien luettelointia aiemmin luotujen Meeting Center -kokousten lisäksi. Voit myös aloittaa kokouksen tai liittyä mihin tahansa käytettävissä olevaan kokoukseen suoraan Jabberista.

Useiden WebEx Meetings -kokousten tuki – Jabber sallii nyt useiden WebEx-kokousten aloittamisen Windows-selaimessa. Uusi parametri meetingservice_supportmultimeeting on lisätty määrittämään tämä ominaisuus.

Lisätietoja: Cisco Jabber 11.9:n parametriopas.

Käyttöliittymän parannukset

Automaattinen kirjautuminen – Versiossa 11.9 esitellyn pikakirjautumisominaisuuden myötä automaattinen kirjautumisvaihtoehto on poistettu Jabberin kirjautumisnäytöstä. Käyttäjän salasana tallennetaan välimuistiin, jos otat pikakirjautumisominaisuuden käyttöön.

Animoidut hymiöt – Jabberissa on nyt 18 animoitua hymiötä. Animoitujen hymiöiden lähettäminen ja vastaanottaminen edellyttää, että kumpikin käyttäjä on asentanut Jabber 11.9 -version. Jos jommallakummalla käyttäjällä ei ole versiota 11.9 , animoidut hymiöt näkyvät keskusteluikkunassa merkkijonoina.

Et voi lähettää tekstiä sisältävää animoitua hymiötä. Kun lähetät animoidun hymiön, se näkyy kolme kertaa tavallista kokoa suurempana. Voit lähettää animoituja hymiöitä käyttämällä tekstikoodia. Jos haluat esimerkiksi lähettää animoidun LOL-hymiön, kirjoita (laughoutloud).

Animoidun hymiön lähettäminen:
  1. Napsauta hymiökuvaketta Keskustelu-ikkunassa.

  2. Napsauta staattisen hymiön välilehden vieressä sijaitsevaa animoidun hymiön välilehteä.

  3. Valitse sopiva hymiö ja lähetä se käyttäjälle napsauttamalla sitä.


Huomautus


Jos animoitujen hymiöiden katsominen ei onnistu Internet Explorerissa, ota Toista sivujen animointi -asetus käyttöön selainasetuksissa. Ota asetus käyttöön valitsemalla ensin Työkalut > Internet-asetukset ja sitten Lisäasetukset-välilehti. Selaa alas asetukseen Toista sivujen animaatiot, valitse sen valintaruutu ja käynnistä Jabber uudelleen.


Uudet staattiset hymiöt – Viesteissä käytettävät staattiset hymiöt on päivitetty ja niitä on lisätty. Käytössä on nyt jopa 20 uutta staattista hymiötä.

IBM Lotus Notesin määritystiedoston asetukset – Jabberin tähän versioon on lisätty asetus, jolla IBM Notesin määritystiedosto voidaan määrittää. Löydät IBM Notesin määritystiedoston valitsemalla ensin Asetukset-valikko > Asetukset > Kalenteri > ja sitten IBM Lotus Notes.

Jabber-istunnon päivittäminen – Jos käytät Jabberia OAuth-valtuutusta käyttävässä ympäristössä ja jos istunto on vanhenemassa, saat ilmoituksen, joka pyytää päivittämään istunnon.

Kun valitset Päivitä istunto, voit antaa avautuvassa selainikkunassa Jabber-salasanan todennuksena ja jatkaa sitten Jabberin käyttöä. Samalla tavoin toimitaan, jos Jabber-istunto vanhenee.

Hierarkiassa korkeammalla sijaitseva vaihtoehtovalikko – Vaihtoehdot-valikkoa voi nyt käyttää suoraan päävalikosta ilman, että on ensin siirryttävä avattavaan Tiedosto-valikkoon.

Muiden kuin SSO-käyttäjien tilitietojen päivitys – Aina kun Jabber-palvelujen, kuten puhelu, pikaviesti, ääniposti, LDAP-hakemistokäyttö ja WebEx, tilitietoja muutetaan, ponnahdusikkuna ilmoittaa, että tilitiedot ovat virheelliset ja käyttäjän on suorittava soveltuva toiminto. Käyttäjät voivat päivittää tilitietonsa ponnahdusikkunassa. Kun käyttäjät päivittävät tietonsa, he voivat jatkaa Jabberin käyttöä. Jabberista ei tarvitse kirjautua ensin ulos ja sitten takaisin sisään.

Cisco Jabberin ja Sparkin yhteiskäyttö – Koskee WebEx Messenger -käyttäjiä, jotka ovat ottaneet käyttöön Cisco Sparkin yhteiskäytön.

Jos Spark-yhteiskäyttö on otettu käyttöön, voit lähettää ja vastaanottaa 1:1-viestejä Sparkin yhteystiedoista. Yhteiskäytön sallivien yhteystietojen läsnäolon tila näkyy Cisco Jabberissa muodossa ”Cisco Sparkissa”.
Attachments

    Outcomes