מה חדש במהדורה 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

מנהל מערכת

כניסה מהירה אל Jabber - בעזרת תכונה זו, מעכשיו ניתן להתחבר לכל השירותים בבת-אחת, במקום התהליך של סדרת הכניסות ששימש קודם לכן. כל אחד מהשירותים מתחבר בנפרד אל השרת המתאים ומבצע אימות שלך על בסיס נתונים השמורים במטמון. הדבר הופך את תהליך הכניסה למהיר ודינמי.

כדי להגדיר את התצורה של תכונת הכניסה המהירה, תוכל להשתמש בפרמטר STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED עבור כל הלקוחות.

למידע נוסף, עיין במדריך הפרמטרים של Cisco Jabber 11.9.

קו משותף נתמך ב-MRA - כדי להשתמש בקו משותף ברשת למכשירים ניידים וגישה מרחוק (MRA), שדרג את:
  • Cisco Expressway לגרסה X8.9 ואילך

  • Cisco Unified Communications Manager לגרסה 11.5.1 SU(2) ואילך

למידע נוסף על התמיכה בקו משותף ב-MRA, עיין בהערות המוצר של Cisco Expressway X8.9.1.

להלן מספר תרחישים של תמיכה בקו משותף ב-MRA:

  • טלפון ה-IP שלך נמצא ברשת הארגונית, אך אתה נמצא מחוץ לרשת הארגונית. כשמתבצעת שיחת Jabber, אתה מקבל אותה בטלפון ה-IP ובמכשיר שלך.

  • אם אתה פעיל במספר מכשירים (iOS, Android, Windows ו-Mac), תוכל להעביר שיחת Jabber אל כל אחד ממכשירים אלה, ללא תלות ברשת שבה אתה נמצא (ארגונית או MRA). הסטטוס שלך מסונכרן בכל המכשירים הפעילים בקו המשותף. לכן, אם תעביר שיחת Jabber להמתנה במכשיר Android, תוכל לראות את הסטטוס ההמתנה במכשירים אחרים ולחדש את השיחה מכל מכשיר.

השבת שליטה מרחוק בשולחן עבודה בשיתוף IM בלבד - מנהל המערכת יכול להשבית את השליטה מרחוק בשולחן העבודה בשיתוף IM בלבד. פעולה זו נשלטת באמצעות הפרמטר DisableRemoteDesktopControlr. ערך ברירת המחדל הוא 'לא נכון' (השליטה מרחוק בשולחן העבודה מופעלת). למידע נוסף, עיין במדריך הפרמטרים של Cisco Jabber 11.9.

השבת סינון שמע - ניתן להשבית את סינון השמע ב-Cisco Jabber. פעולה זו נשלטת באמצעות הפרמטר DisableAudioDucking. ערך ברירת המחדל הוא 'לא נכון' (סינון השמע מופעל).למידע נוסף, עיין במדריך הפרמטרים של Cisco Jabber 11.9

תמיכה ב-OAuth למשתמשי Jabber - Cisco Jabber יכול להשתמש ב-OAuth לאישור הרשאת הגישה של המשתמש. אם המשתמש מתחבר עם סביבת עבודה שבה OAuth מופעל, אין צורך להזין שם משתמש וסיסמה בכל פעם. למידע נוסף, עיין במדריך התכנון של Cisco Jabber 11.9.

הערה


יש להפעיל OAuth עבור כל השרתים באותו זמן, אם OAuth לא יופעל בחלק מהשרתים, ייתכן ש-Jabber לא יפעל כראוי


תמיכה בספריית IBM Lotus Notes C—IBM Lotus Notes הועבר מספריית C++ לספריית C. ספריית C מספקת תכונות נוספות. אם תיתקל בבעיות בספריית C, תוכל לעבור בחזרה לספריית C++ הישנה יותר. הפרמטר החדש EnableLotusNotesCLibrarySupport נוסף כדי לתמוך בתכונה זו.

למידע נוסף, עיין במדריך הפרמטרים של Cisco Jabber 11.9.

תמיכה במרכז ההדרכה ומרכז האירועים - Jabber תומך כעת ברישום של פגישות במרכז ההדרכה ומרכז האירועים, בנוסף לפגישות במרכז הפגישות. בנוסף, ניתן להתחיל/להצטרף לכל אחת מהפגישות הזמינות ישירות מ-Jabber.

תמיכה בפגישות מרובות ב-WebEx - Jabber מאפשר כעת להתחיל פגישות מרובות ב-WebEx מדפדפן Windows. הפרמטר החדש meetingservice_supportmultimeeting נוסף כדי לתמוך בתכונה זו.

למידע נוסף, עיין במדריך הפרמטרים של Cisco Jabber 11.9.

שיפורים בממשק המשתמש

כניסה אוטומטית - בעקבות תכונת הכניסה המהירה שנוספה במהדורה 11.9, אפשרות הכניסה האוטומטית הוסרה ממסך הכניסה של Jabber. אם תפעיל את תכונת הכניסה המהירה, סיסמת המשתמש תישמר במטמון.

סמלי הבעה מונפשים - Jabber כולל כעת 18 סמלי הבעה מונפשים. כדי לשלוח ולקבל סמלי הבעה מונפשים, Jabber בגרסה 11.9 צריך להיות מותקן אצל שני המשתמשים. אם גרסה 11.9 אינה מותקנת אצל אחד מהם, סמלי ההבעה המונפשים יופיעו כמחרוזות טקסט בחלון הצ'אט.

לא ניתן לשלוח סמל הבעה מונפש ביחד עם טקסט. כאשר שולחים סמל הבעה מונפש, הוא מופיע בגודל של פי שלושה מהרגיל. בנוסף, ניתן להשתמש בקוד טקסט כדי לשלוח סמלי הבעה מונפשים. לדוגמה, כדי לשלוח סמל הבעה צוחק, הקלד (laughoutloud).

כדי לשלוח סמל הבעה מונפש:
  1. בחלון הצ'אט, לחץ על הסמל של סמלי ההבעה.

  2. לחץ על לשונית סמלי ההבעה המונפשים, הממוקמת לצד לשונית סמלי ההבעה הסטטיים.

  3. בחר את סמל ההבעה הרצוי ולחץ עליו כדי לשלוח אותו למשתמש.


הערה


אם תיתקל בבעיות עם הצגת סמל הבעה מונפש ב-Internet Explorer, הפעל את האפשרות הפעל הנפשה בדפי אינטרנט בהגדרות הדפדפן. לשם כך, עבור אל כלים>אפשרויות אינטרנט ולחץ על הלשונית מתקדם. גלול מטה וסמן את האפשרות הפעל הנפשה בדפי אינטרנט והפעל מחדש את Jabber.


סמלי הבעה סטטיים נוספים - עדכנו והרחבנו את הסדרה הקיימת של סמלי הבעה סטטיים הזמינים לשליחה בהודעות. כעת ניתן להשתמש בעד 20 סמלי הבעה סטטיים חדשים.

הגדרות קובץ התצורה של IBM Lotus Notes - אפשרות להגדרת קובץ התצורה של IBM Notes נוספה ל-Jabber במהדורה זו. לאיתור קובץ התצורה של IBM Notes, עבור לתפריט הגדרות>אפשרויות>יומן > ובחר IBM Lotus Notes.

רענון הפעלת Jabber - אם אתה משתמש ב-Jabber בסביבת עבודה שבה OAuth מופעל ותוקף ההפעלה שלך עומד לפוג, תקבל הודעה עם הנחיה לרענן את ההפעלה שלך.

לחץ על רענן הפעלה, ייפתח חלון דפדפן שבו תתבקש להזין את ססמת Jabber שלך ולעבור אימות, ולאחר מכן תוכל להמשיך להשתמש ב-Jabber. תצטרך לבצע אותו תהליך אם יפוג תוקף ההפעלה שלך ב-Jabber.

תפריט האפשרויות גבוה יותר בהיררכיה - כעת ניתן לגשת אל התפריט אפשרויות ישירות מהתפריט הראשי בלי לנווט אל האפשרות המתאימה בתפריט הנפתח קובץ.

עדכון פרטי חשבון עבור משתמשים ללא SSO - בכל פעם שחל שינוי בפרטי החשבון עבור שירות Jabber כגון טלפון, IM, תא קולי, גישה לספריית LDAP ו-WebEx, מופיע חלון קופץ עם הודעה שפרטי החשבון אינם חוקיים ושנדרשת פעולה. החלון הקופץ מאפשר למשתמשים לעדכן את פרטי החשבון שלהם. לאחר עדכון פרטי החשבון, המשתמשים יכולים להמשיך להשתמש ב-Jabber. אין צורך להתנתק ולהתחבר מחדש אל Jabber.

Cisco Jabber ו-Spark Interop - תקף לגבי משתמשי WebEx Messenger התומכים ב-Cisco Spark Interop.

אם הפעלת את Spark interop, תוכל לשלוח ולקבל הודעות 1:1 מאנשי הקשר שלך ב-Spark. סטטוס הנוכחות של אנשי קשר התומכים ב-interop יהיה 'ב-Cisco Spark'; בתוך Cisco Jabber.
Attachments

    Outcomes