Co je nového ve verzi 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Správce

Rychlé přihlášení do aplikace Jabber – tato funkce vám umožňuje přihlášení do všech služeb ve stejný okamžik místo sekvenčního procesu přihlašování používaného dříve. Všechny služby se nezávisle připojují k příslušnému serveru a ověřují vás na základě dat v mezipaměti. Díky tomu je proces přihlašování rychlý a dynamický.

Funkci rychlého přihlášení můžete nakonfigurovat pomocí parametru STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED pro všechny klienty.

Další informace naleznete v referenční příručce parametrů pro aplikaci Cisco Jabber 11.9.

Sdílená linka je podporována prostřednictvím mobilního a vzdáleného přístupu – chcete-li použít sdílenou linku prostřednictvím sítě mobilního a vzdáleného přístupu, upgradujte:
  • aplikaci Cisco Expressway na verzi X8.9 nebo novější,

  • aplikaci Cisco Unified Communications Manager na verzi 11.5.1 SU(2) nebo novější.

Další informace o podpoře sdílené linky prostřednictvím mobilního a vzdáleného přístupu naleznete v poznámkách k verzi aplikace Cisco Expressway X8.9.1.

Některé scénáře podpory sdílené linky prostřednictvím mobilního a vzdáleného přístupu:

  • Váš IP telefon se nachází v podnikové síti, ale vy jste mimo podnikovou síť. Pokud dojde k hovoru přes aplikaci Jabber, obdržíte hovor jak na IP telefon, tak i vaše zařízení.

  • Pokud jste aktivní na více zařízeních (iOS, Android, Windows a Mac), můžete přepínat hovor přes aplikaci Jabber mezi těmito zařízeními bez ohledu na síť, ve které se nacházíte (podniková nebo mobilní a vzdálený přístup). Váš stav se synchronizuje napříč všemi aktivními zařízeními na sdílené lince. Takže pokud hovor přes aplikaci Jabber podržíte v zařízení se systémem Android, uvidíte stav na dalších zařízeních a budete moci pokračovat v hovoru z libovolného zařízení.

Zakázání ovládání vzdálené plochy v rámci sdílení pouze rychlých zpráv – správce může zakázat ovládání vzdálené plochy v rámci sdílení pouze rychlých zpráv. Tato možnost se řídí parametrem DisableRemoteDesktopControl. Výchozí hodnota je „false“ (ovládání vzdálené plochy je povoleno). Další informace naleznete v referenční příručce parametrů pro aplikaci Cisco Jabber 11.9.

Zakázání vyvážení zvuku na pozadí – v aplikaci Cisco Jabber můžete zakázat vyvážení zvuku na pozadí. Tato možnost se ovládá prostřednictvím parametru DisableAudioDucking. Výchozí hodnota je „false“ (vyvážení zvuku na pozadí je povoleno). Další informace naleznete v referenční příručce parametrů pro aplikaci Cisco Jabber 11.9.

Podpora protokolu OAuth pro uživatele aplikace Jabber – aplikace Cisco Jabber může využívat protokol OAuth k ověřování uživatelova oprávnění k přístupu. Pokud se uživatel přihlásí pomocí prostředí s povoleným protokolem OAuth, pak není nutné zadávat přihlašovací údaje při každém přihlášení uživatele. Další informace naleznete v příručce plánování pro aplikaci Cisco Jabber 11.9.

Poznámka


Protokol OAuth musí být povolen pro všechny servery zároveň. Pokud nemají některé ze serverů povolen protokol OAuth, aplikace Jabber nemusí správně fungovat.


Podpora knihovny jazyka C v aplikaci IBM Lotus Notes – aplikace IBM Lotus Notes přešla z knihovny jazyka C++ na knihovnu jazyka C. Knihovna jazyka C poskytuje dodatečné funkce. V případě, že budete mít problémy s knihovnou jazyka C, můžete přepnout na starší knihovnu jazyka C++. Na podporu této funkce byl přidán nový parametr EnableLotusNotesCLibrarySupport.

Další informace naleznete v referenční příručce parametrů pro aplikaci Cisco Jabber 11.9.

Podpora center Training Center a Event Center – aplikace Jabber teď podporuje seznamy schůzek center Training Center a Event Center navíc ke stávajícím schůzkám centra Meeting Center. Můžete také spustit libovolné dostupné schůzky nebo se k nim připojit přímo z aplikace Jabber.

Podpora více schůzek WebEx – aplikace Jabber teď umožňuje spuštění více schůzek WebEx z prohlížeče systému Windows. Ke konfiguraci této funkce byl přidán nový parametr meetingservice_supportmultimeeting.

Další informace naleznete v referenční příručce parametrů pro aplikaci Cisco Jabber 11.9.

Vylepšení uživatelského rozhraní

Automatické přihlášení – se zavedením funkce rychlého přihlášení ve verzi 11.9 byla z přihlašovací obrazovky aplikace Jabber odebrána možnost automatického přihlášení. Uživatelské heslo je v případě povolení funkce rychlého přihlášení uložené v mezipaměti.

Animované emotikony – aplikace Jabber teď obsahuje 18 animovaných emotikon. Aby uživatelé mohli zasílat a přijímat animované emotikony, musí mít nainstalovanou aplikaci Jabber verze 11.9. Pokud uživatelé nemají verzi 11.9, pak se animované emotikony zobrazí jako řetězce v okně konverzace.

Animované emotikony nelze odesílat v textové zprávě. Když odešlete animovanou emotikonu, zobrazí se v trojnásobné velikosti oproti běžné velikosti. K odesílání animovaných emotikon můžete také používat textový kód. K odeslání animované emotikony LOL napište (laughoutloud).

Postup odeslání animované emotikony:
  1. V okně Konverzace klikněte na ikonu emotikony.

  2. Klikněte na kartu animovaných emotikon nacházející se vedle karty statických emotikon.

  3. Vyberte požadovanou emotikonu a kliknutím na ni ji odešlete uživateli.


Poznámka


Pokud dojde k potížím při prohlížení animované emotikony v aplikaci Internet Explorer, povolte v nastavení prohlížeče možnost Přehrávat animace na webových stránkách. To můžete provést otevřením položky Nástroje > Možnosti internetu a kliknutím na kartu Upřesnit. Posuňte se dolů a zaškrtněte možnost Přehrávat animace na webových stránkách a restartujte aplikaci Jabber.


Další statické emotikony – aktualizovali jsme a rozšířili jsme stávající sadu statických emotikon dostupných pro zasílání zpráv. Teď si můžete vyzkoušet až 20 nových statických emotikon.

Nastavení konfiguračního souboru aplikace IBM Lotus Notes – v této verzi byla do aplikace Jabber přidána možnost nastavení konfiguračního souboru aplikace IBM Lotus Notes. Konfigurační soubor aplikace IBM Lotus Notes vyhledáte otevřením nabídky Nastavení > Možnosti > Kalendář > a výběrem položky IBM Lotus Notes.

Obnovení relace aplikace Jabber – pokud používáte aplikaci Jabber v prostředí s povoleným protokolem OAuth a platnost vaší relace brzy vyprší, obdržíte oznámení s výzvou k obnovení relace.

Kliknutím na položku Obnovit relaci se zobrazí prohlížeč, kam zadáte své heslo do aplikace Jabber, ověříte svoji osobu a následně pokračujete v používání aplikace Jabber. Stejný postup platí i v případě vypršení platnosti relace aplikace Jabber.

Nabídka Možnosti je v hierarchii výše – nabídka Možnosti je teď dostupná přímo z hlavní nabídky bez nutnosti otevření rozevírací možnosti Soubor.

Aktualizace informací o účtu pro uživatele nepoužívající jednotné přihlašování – kdykoli dojde ke změně informací o účtu pro služby aplikace Jabber, například Telefon, Rychlé zprávy, Hlasová schránka, přístup do adresáře LDAP a WebEx, zobrazí se místní okno s oznámením, že informace o účtu jsou neplatné a je nutné provést vhodnou akci. Místní okno umožňuje uživatelům aktualizovat informace o účtu. Jakmile uživatelé aktualizují své podrobnosti, mohou nadále používat aplikaci Jabber. Není nutné se odhlašovat a přihlašovat do aplikace Jabber.

Interoperabilita aplikací Cisco Jabber a Spark – platí pro uživatele aplikace WebEx Messenger s povolenou interoperabilitou s aplikací Cisco Spark.

Pokud máte povolenu interoperabilitu s aplikací Spark, můžete odesílat a přijímat zprávy 1 : 1 od svých kontaktů v aplikaci Spark. Stav přítomnosti kontaktů s povolenou interoperabilitou se v aplikaci Cisco Jabber zobrazí jako „V aplikaci Cisco Spark“.
Attachments

    Outcomes